26
Kwi

Kto może wystąpić z apelacją?

No właśnie. Kto? Kto może złożyć apelację w sprawie karnej?

Z art.  444 kpk wynika, że od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, przysługuje apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Pojawiają się kolejno następujące pytania:

Kim są strony?
Kim jest podmiot, o którym wspomina art. 416 kpk?
Czy pokrzywdzony nie jest stroną postępowania, skoro przepis oddzielnie wskazuje uprawnienie do wystąpienia z apelacją dla stron i dla pokrzywdzonego
i czy to, że wymienionym podmiotom apelacja przysługuje oznacza, że mogą oni samodzielnie napisać apelację?

O tym w następnych wpisach..

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: