24
Kwi

Masz wgląd w akta sprawy – warto korzystać ze swego uprawnienia

Możliwość wglądu w akta sprawy, a dokładnie – wgląd w akta sprawy – jest bardzo ważny. Dlaczego?

Zdarza się, że na wsparcie profesjonalnego pełnomocnika decydujemy się w ostateczności. Dzieje się tak z różnych względów. Niestety najczęściej dopiero wtedy, gdy nie zgadzamy się z orzeczeniem, jakie już wydano w naszej sprawie i chcemy doprowadzić do zmiany tego orzeczenia, albo uchylenia.

Działając – tak samodzielnie, jak i z reprezentującym nas pełnomocnikiem – powinniśmy wiedzieć, co się dzieje w naszej sprawie. A będziemy wiedzieć to tylko wtedy, gdy sprawdzimy, co znajduje się w aktach.

Jeżeli złożymy zawiadomienie o przestępstwie, złożyliśmy zeznania w charakterze pokrzywdzonego, wystąpiliśmy z wnioskiem dowodowym – zazwyczaj czekamy na odpowiedź policji lub prokuratury. Gdy pojawia się pismo o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania jesteśmy niezadowoleni – przecież sprawa była dla nas oczywista!

Zapoznając się z aktami, jakie prowadzono w naszej sprawie możemy dokładnie prześledzić tok postępowania, jakie było prowadzone. Poznać jakich świadków ustalono, wezwano i przesłuchano. Przeczytać, co zeznali na dany temat. Sprawdzić, czy i jakie czynności dowodowe były prowadzone.

Warto także pamiętać, że o umożliwienie wglądu w akta sprawy możemy wnieść na każdym etapie postępowania. Nie musimy, więcej – moim zdaniem nie powinniśmy czekać na zapoznanie z aktami do zakończenia postępowania Moim zdaniem warto monitorować sprawę na bieżąco.

Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco składać wnioski dowodowe, w których możemy wnosić o przeprowadzenie określonych czynności, które zostały pominięte przez prowadzących postępowanie, a które mają naszym istotne znaczenie dla wyjaśnienia sprawy.

Zapoznając się z aktami, możemy też wnosić o wyrażenie zgody i umożliwienie sporządzenia, odpisów, kserokopii lub fotokopii poszczególnych kart z akt postępowania. To ważne uprawnienie, z którego także warto korzystać.

Dysponując kopią akt sprawy możecie także przyspieszyć udzielenie pomocy prawnej, kiedy już zdecydujecie się po nią zgłosić.

Komu przysługuje wgląd w akta sprawy?

W postępowaniu przygotowawczym, tj zanim sprawa trafi do sądu: udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie stronom (w tym pokrzywdzonemu i podejrzanemu), obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.

W wyjątkowych wypadkach prokurator może udzielić zgody na udostępnienie akt, a więc zapoznanie się z aktami sprawy także innym osobom.

Jako przeszkoda w udostępnieniu akt sprawy i podstawa do odmowy udzielenia zgody na zapoznanie się z aktami może być wskazana potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa.

W postępowaniu sądowym akta sprawy sądowej udostępnia się stronom (oskarżycielowi publicznemu, oskarżycielowi posiłkowemu, oskarżycielowi prywatnemu, powodowi cywilnemu i oskarżonemu), podmiotowi określonemu w art. 416 kpk (tj. wskazany w wyroku podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej, którą uzyskał w wyniku czynu sprawcy, przy ustaleniu, ze skazany popełniając przestępstwo działał w imieniu lub w interesie tego podmiotu), a także obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowymZa zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom.

Jeśli ten wpis był przydatny, koniecznie przeczytaj także:

Czy można zmienić treść protokołu? Jaki mamy wpływ na akta sprawy m.in. o tym, jak prostować treść protokołów.

Akta sprawy, wgląd, odpisy, kserokopie i fotokopie – gdzie m.in. o tym, jak napisać wniosek o udostępnienie akt sprawy i sporządzenie odpisów/fotokopii/kserokopii, a także przepisy regulujące prawo wglądu do akt w sprawach karnych, administracyjnych i sprawach cywilnych.

{ 13 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka Swaczyna Grudzień 20, 2014 o 10:34

Bardzo ważny wpis. To strona tematyczna, dotycząca prawa karnego, ale wgląd w akta strony mają w każdym postępowaniu.

Monika Orlowska Grudzień 20, 2014 o 16:24

Dziękuję. Wydaje mi się, że ciągle ta wiedza nie jest wystarczająco upowszechniona i chyba będzie jeszcze ze dwa wpisy na ten temat.

Ewa Grudzień 4, 2015 o 11:10

Witam,
Co w przypadku gdy złożyłam sprzeciw od wyroku nakazowego w ciągu 7 dni,odbywały się rozprawy,nie udowodniono mi winy (przekroczenie prędkości-fotoradar SM),nie potwierdziłam,że na fotce to jestem ja,nikt powołany na świadka też tego nie potwierdził,co więcej w czasie kiedy zrobiono fotkę z fotoradaru byłam w pracy, co potwierdził mój pracodawca na wniosek Sądu,a mimo to otrzymałam wezwanie do zapłaty w ciągu 30 dni.
Umówiłam się na obejrzenie akt sprawy,ale czy jest szansa na odwołanie się w tej sprawie?

Joanna Lipiec 1, 2016 o 23:28

Wpis trafiony w dziesiątkę. Każdy powinien być świadomy swoich praw. Bardzo dziękuję Pani Moniko za poświęcony czas i opisanie tego zagadnienia.

Monika Orlowska Lipiec 7, 2016 o 23:22

Dziękuję:) Pozdrawiam serdecznie!

Wojtek Sierpień 30, 2016 o 09:43

Witam.
Czy o wgląd do akt sprawy powinienem udać się osobiście na Komendę czy można zrobić to listownie ( list polecony z prośbą o ksero akt )
Pozdrawiam

Monika Orlowska Wrzesień 30, 2016 o 20:30

To pytanie często się pojawia. Wniosek o udostępnienie do wglądu akt sprawy oczywiście można przesłać pocztą, pytanie – czy można też wnosić o to, by kopie akt zostały przesłane nam pocztą? W wielu przypadkach możliwość otrzymania kserokopii akt pocztą byłaby znacznym ułatwieniem. Przepisy jednak nie regulują tej kwestii. Oznacza to, że – teoretycznie może Pan zwrócić się o przesłanie kserokopii akt pocztą i decyzja – częściowo – będzie zależeć od dobrej woli dysponenta akt sprawy. Jest jednak druga strona wspomnianego braku regulacji. Takie przesłanie kserokopii należałoby określić jako „doręczenie”. W postępowaniu sądowym istnieje możliwość przesłania akt do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionej osoby wnioskującej w celu ułatwienia przejrzenia akt i sporządzenia z nich odpisów. W postępowaniu przygotowawczym brak takiej regulacji. Przepisy regulują doręczenia określonych decyzji i innych dokumentów. Kopie udostępnionych akt sprawy nie są tam wymienione. Co więcej – w przypadku udostępniania do wglądu i sporządzania i wydawania kopii – precyzują jedynie wysokość opłaty za określoną stronę kopii/uwierzytelnionego odpisu i nośnik elektroniczny. Odwołują się przy tym do kosztu „sporządzenia” kopii. Nie ma mowy o ewentualnym koszcie doręczenia. W takim przypadku do ustalenia byłoby: kto, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości poniesie koszty doręczenia. Kto takie ustalenia miałby poczynić? Są już orzeczenia sądów administracyjnych na ten temat. Być może w postępowaniu karnym także praktyka to wymusi. Wkrótce, być może, napiszę o tym coś więcej.

Anna Listopad 16, 2016 o 11:01

„W postępowaniu sądowym istnieje możliwość przesłania akt do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionej osoby wnioskującej w celu ułatwienia przejrzenia akt i sporządzenia z nich odpisów” – czy chcąc zobaczyć akta dot. zadłużenia bo sąd wydał już klauzule wykonalności i sprawa jest już u komornika mogę prosić by jeden Sąd przesłał do drugiego Sądu akta sprawy by je zobaczyć??

paula Listopad 24, 2016 o 21:54

Witam, zlozylam do sadu sprawe o pozbawienie ojca mojego dziecka wladzy rodzicielskiej. Zarowno u mnie jak i ojca dziecka byl kurator. Czy moge przed rozprawą udac sie do sądu z prośbą o udostepnienie mi protokolu z tych wizyt?

Eve Grudzień 16, 2016 o 12:28

Witam,
czy prokuratura może odmówić wglądu w akta sprawy- złożono wniosek o zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora- i przez telefon nie są w stanie udzielić zwykłej prostej odpowiedzi. Dodam, że jest ważne, bo sprawa toczy się 400 km od miejsca zamieszkania wnioskującego….

Ton Grudzień 27, 2016 o 14:29

Czy z akt sprawy mogą skserować mi awizowana kopertę wysłana na zły adres mimo ze w pozwie podany był prawidłowy adres?

Krzysztof Marzec 22, 2017 o 18:24

Witam. Jeżeli zostałem skazany na ograniczenie wolności. Ale zamieniono mi to na zastępczą kare aresztu to gdzie mogą być akta sprawy. W którym Sądzie bo jestem z Warszawy. Miałem rozprawe karną w Sądzie karnym, posiedzenie na Kocjana i Apelacje w Sądzie na Placu Karasińskich.

Ola Lipiec 4, 2017 o 12:19

mam niejasną jak dla mnie sprawę u komornika. jest on bardzo oschły w kontaktach a ja naprawdę nie bardzo wiem o co chodzi z tą moją sprawą komorniczą… czy zasady opisane tutaj: http://www.eporady24.pl/dostep_do_akt_komorniczych,artykuly,4,83,1385.html są Pani zdaniem poprawne i przede wszystkim aktualne? jak tak powinnam być chyba mniej ospale „obsługiwana” przez komornika…

Dodaj komentarz

{ 3 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: