20
Kwi

O blogu

„Apelacja karna” – taki mam plan – nie będzie o apelacji pisanej „za karę”. To prawda, że poruszane tu tematy będą m.in. dotyczyć apelacji i pozostałych środków odwoławczych. Przede wszystkim w postępowaniu karnym.

Specyfika postępowania odwoławczego jest jednak taka, że pisząc środek odwoławczy odwołujemy się od tego, co już się dokonało, bądź przeciwnie – naszym zdaniem powinno było się wydarzyć, lecz to nie nastąpiło.

Dlatego właśnie częstymi tematami na tym blogu będą postępowanie przygotowawcze i postępowanie przed sądem pierwszej instancji.

To dzięki należytym działaniom w początkowych etapach postępowania, mamy możliwość wpływu na treść decyzji kończącej postępowanie, prowadzone przez prokuraturę lub inne organy ścigania, na treść protokołuprzebieg rozprawy, a następnie treść wyroku I instancji i dalszy bieg naszej sprawy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym. Oczywiście, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami i zadawania pytań.

Komentarze, które uznam za niewłaściwe będę usuwać bez ostrzeżenia. Zawsze można się ze mną skontaktować pisząc wiadomość e-mail.

 

 

Nadobowiązkowo… :

„Apelacja” według Słownika Języka polskiego PWN:

cyt. „

apelacja I «odwołanie się od wyroku do sądu wyższej instancji»
• apelacyjny • apelant
apelacja II «rejon uprawy winorośli, w którym produkuje się wino określonego rodzaju»

” k.cyt.

według Słownika Synonimów: synonimy.net

cyt.”apel, impeachment, kasacja, odwołanie, odwołanie się, petycja, podanie, prośba, reklamacja, rekurs, rewizja, skarga, wniosek, zaskarżenie, zażalenie,„k.cyt.

według Słownika Języka Polskiego PWN red. W.J.Doroszewski

cyt.”

 „k.cyt.

Komentowanie do tego wpisu jest wyłączone.