20
kw.

O blogu

„Apelacja karna” – taki mam plan – nie będzie o apelacji pisanej „za karę”. To prawda, że poruszane tu tematy będą m.in. dotyczyć apelacji i pozostałych środków odwoławczych. Przede wszystkim w postępowaniu karnym.

Specyfika postępowania odwoławczego jest jednak taka, że pisząc środek odwoławczy odwołujemy się od tego, co już się dokonało, bądź przeciwnie – naszym zdaniem powinno było się wydarzyć, lecz to nie nastąpiło.

Dlatego właśnie częstymi tematami na tym blogu będą postępowanie przygotowawcze i postępowanie przed sądem pierwszej instancji.

To dzięki należytym działaniom w początkowych etapach postępowania, mamy możliwość wpływu na treść decyzji kończącej postępowanie, prowadzone przez prokuraturę lub inne organy ścigania, na treść protokołuprzebieg rozprawy, a następnie treść wyroku I instancji i dalszy bieg naszej sprawy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym. Oczywiście, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami i zadawania pytań.

Komentarze, które uznam za niewłaściwe będę usuwać bez ostrzeżenia. Zawsze można się ze mną skontaktować pisząc wiadomość e-mail.

 

 

Nadobowiązkowo… :

„Apelacja” według Słownika Języka polskiego PWN:

cyt. „

apelacja I «odwołanie się od wyroku do sądu wyższej instancji»
• apelacyjny • apelant
apelacja II «rejon uprawy winorośli, w którym produkuje się wino określonego rodzaju»

” k.cyt.

według Słownika Synonimów: synonimy.net

cyt.”apel, impeachment, kasacja, odwołanie, odwołanie się, petycja, podanie, prośba, reklamacja, rekurs, rewizja, skarga, wniosek, zaskarżenie, zażalenie,„k.cyt.

według Słownika Języka Polskiego PWN red. W.J.Doroszewski

cyt.”

 „k.cyt.