12
gru

Twój dłużnik spóźnia się z zapłatą? Płaci 40 euro – bez względu na długość zwłoki.

sn

Ilu z nas czeka na zapłatę zaległej faktury? Pamiętajcie, że jeśli Wasz dłużnik spóźnia się choćby dzień z zapłatą (i powstało już prawo do naliczenia odsetek) możecie żądać, obok odsetek i ewentualnie innych kosztów, dodatkowo kwoty odpowiadającej równowartości 40 euro. Jest to uśredniona „rekompensata za koszty odzyskiwania należności”. Tych kosztów nie musisz wyliczać ani udowadniać. Przysługuje z urzędu.

Wynika to z przepisu art. 10 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która wprowadziła do polskiego prawa unijną dyrektywę (2011/7/UE) w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach. Zgodnie z tym przepisem – wierzycielowi: dostawy towaru czy usługi, należy się ryczałtowa rekompensata, odpowiadająca równowartości 40 euro, za koszty odzyskiwania należności, już od chwili nabycia uprawnienia do odsetek.

Potwierdził to we wczorajszym orzeczeniu Sąd Najwyższy RP sygn. akt III CZP 94/15.
Jak stwierdził SN – roszczenie to przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazywania, że poniósł jakieś koszty na odzyskiwanie należności. I powstaje z mocy prawa, czyli automatycznie – po upływie terminu ustalonego w umowie/ustawie/fakturze.

A oto pełne brzmienie wspomnianego przepisu:
art.10.
1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
2. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Teresa 23 grudnia, 2021 o 12:27

Bardzo się cieszę, że trafiłam na ten wpis. Dzięki niemu dowiedziałam się wielu przydatnych informacji. W najbliższym czasie zamierzam skontaktować się z kancelarią adwokacką w celu pomocy przy windykacji długów. Koleżanka poleciła mi adwokata, który pomógł jej w podobnej sytuacji. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli.

iwona 9 lutego, 2023 o 10:48

Bardzo ważne jest by walczyć o swoje prawa. Ogólnie jestem w podobnej sytuacji i myślę by zdecydować się na współpracę z adwokat białystok. Słyszałam też, że jego podejście do spraw klientów jest bardzo fachowe

Klaudia 7 kwietnia, 2023 o 21:45

Ja to jestem ciekaw, co tacy ludzie mają w głowach. Przecież to oczywista sprawa, że kiedyś będzie trzeba zapłacić. Warto mieć nawyk płacenia faktur, abonamentów i tak dalej jak najszybciej. Osobiście wychodzę z założenia, że to nie są moje pieniądze i od razu przelewam. Polecam taką technikę.

adwokatupadlosc.com 1 sierpnia, 2023 o 06:26

Nie zawsze, niektórym się udaje unikać płatności, nawet gdy w grę wchodzi komornik

ada 21 września, 2023 o 16:05

Moim zdaniem w takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest obsługa prawna. Sama byłam w podobnej sytuacji, która na szczęście odbyła się po mojej myśli

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: