27
kw.

Akta sprawy, wgląd, odpisy, kserokopie i fotokopie

Do czego służą akta sprawy?

Zastanawialiście się Państwo nad tym?

W aktach sprawy powinny się znaleźć wszystkie dane i dowody zebrane w danej sprawie. Wszystkie wnioski o przeprowadzenie dowodów i decyzje, podjęte w przedmiocie tych wniosków. Wszystkie pisma procesowe, protokoły z przesłuchań, przeszukań, oględzin i z wszystkich innych przeprowadzonych w sprawie dowodów, notatki urzędowe, postanowienia, zarządzenia, potwierdzenia odbioru wysyłanych pism i jeszcze parę drobiazgów.

Na podstawie akt sprawy możemy sobie wyrobić własne zdanie – o sprawie, o stronach, a także o prowadzących postępowanie…

Akta sprawy to prawdziwy skarb. To broń. To bogactwo wiedzy. O tym, jak bardzo ten skarb bywa czasem chroniony można się przekonać z historii opisanej na blogu Palestry Polskiej.

Bywa jednak i tak, że prowadzący postępowanie nie utrudnia celowo dostępu do akt sprawy i pozwala na wykonanie kopii. Zakładam, że jest to normą.

Z akt sprawy należy korzystać!

Jeżeli chcecie mieć równe szanse z pozostałymi stronami/uczestnikami postępowania, a także choć odrobinę porównywalne szanse z prowadzącymi postępowanie, to na bieżąco sprawdzajcie stan akt swojej sprawy i wykonujcie i zabezpieczajcie kopie tych akt.

Macie Państwo do tego prawo w każdym z trybów postępowań.

Nie tylko  w postępowaniu karnym*, którego w największym stopniu dotyczy ten blog, ale także w postępowaniu administracyjnym** i cywilnym***. Poniżej, pod tymi gwiazdkami *, ** i *** podałam przepisy;, na które można się powoływać, gdyby ktoś próbował utrudniać dostęp do akt sprawy

Macie do tego prawo. Korzystajcie ze swojego prawa zanim zapadnie decyzja kończąca postępowanie.

Wzór wniosku o wgląd w akta sprawy

Jak napisać wniosek o udzielenie zgody na zapoznanie się z aktami i sporządzenie fotokopii?

Jak najprościej. W paru zdaniach, typu:

„wnoszę o wyrażenie zgody na zapoznanie się z aktami sprawy …. (tu opisać sprawę, podać jej sygnaturę, przepisy, w kierunku których jest prowadzona; np. sprawy przeciwko XY, podejrzanemu o to, że … tj. o czyn z art. … kk), oraz na sporządzenie fotokopii/kserokopii kart …. (ew.: kart, których numery będę mógł podać po zapoznaniu się z aktami sprawy).”

 

I na koniec krótkie wyjaśnienie różnic, pomiędzy kserokopią a fotokopią

 Jaka jest różnica pomiędzy kserokopią a fotokopią?

Kserokopie wykonuje upoważniony pracownik sądu. Koszt takiej usługi kształtuje się obecnie w granicach 1 zł za 1 stronę.

Fotokopie możecie Państwo wykonać samodzielnie, za pomocą aparatu fotograficznego, zaopatrzonego w aparat telefonu komórkowego, a nawet przenośnym skanerem. W takim wypadku nie ponosicie kosztów z tytułu udostępnienia akt.

Ważne jest jednak, aby te kopie nadawały się do użytku.

Na nic się nie przyda kopia nieczytelna: zbyt jasna, zbyt ciemna, rozmazana, z przesunięciem obrazu, z zasłaniającym kopiowany tekst palcem fotografa i innymi tego typu niespodziankami. Zapomnijcie o wykorzystaniu fotokopii, jeśli fotograf uciął nr karty – każda karta w aktach sprawy powinna być ponumerowana.

7 zasad – jak przygotować fotokopie akt sprawy można przeczytać pod tym linkiem.

Ideałem jest dysponowanie kopią całych akt – począwszy od spisu stron, aż do ostatniej karty. W praktyce różnie z tym bywa, ale zawsze warto dążyć do ideału.

 

* Na podstawie art. 156 i nn. Kodeksu postępowania karnego stronom, podmiotowi określonemu w art. 416 kpk, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kserokopie dokumentów z akt sprawy. Kserokopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, podmiotowi określonemu w art. 416 kpk, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.
Prezes sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie odpłatnie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. […] Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie; prawo to przysługuje stronom także po zakończeniu postępowania przygotowawczego. W przedmiocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje zarządzenie. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.(stosowany odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – na podstawie art. 38 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zob. też art. 37b Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) .

** Na podstawie art. 73 i n. Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

*** Na podstawie art. 9 Kodeksu postępowania cywilnego strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.

 

Jeśli ten wpis był przydatny, warto przeczytać także i te wpisy:

 Masz wgląd w akta sprawy – warto korzystać ze swego uprawnienia – gdzie m.in. o tym, po co przydaje się wiedza o tym, co jest w aktach sprawy, jak ją wykorzystać, a także komu przysługuje wgląd w akta sprawy.

Czy można zmienić treść protokołu? Jaki mamy wpływ na akta sprawy – m.in. o tym, jak prostować treść protokołów.

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Monika 5 maja, 2015 o 06:58

Akta sprawy to rzeczywiście skarb. Gorzej tylko jak zostaną zagubione (tak, tak, same się gubią:-)

Dzięki za odnośniki do artykułów. Na pewno bardzo przydatne!

Monika Orlowska 5 maja, 2015 o 10:54

Bardzo dziękuję za opinię.
Te zagubienia rzeczywiście się zdarzają. Rozumiem, że w natłoku wielotomowych akt, czasem jakieś akta mogą się zaplątać pomiędzy innymi, np przy pospiesznym sprzątaniu biurka przed zbliżającym się przesłuchaniem.. Gorzej, jeśli nie dają się odnaleźć…
Ale wtedy zawsze możemy udostępnić Organowi nasze własne, wcześniej uzyskane i pieczołowicie przechowywane kopie 🙂

Teresa Keller 4 grudnia, 2017 o 18:56

Bardzo interesujące artykuły, niestety nie kompletne. Bo np. co strona może zrobić, jeśli w aktach sprawy są listy nie doręczone stronie, bo wykorzystano zły adres ? W jednym z sądów rejonowych powiedziano mi, że nie mogę tych listów otworzyć. To w jaki więc sposób mogę się dowiedzieć, co one zawierają? Muszą się zgadzać z niekompletną dokumentacją?
Byłabym wdzięczna za dopisek właśnie w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Teresa Keller

Julia 5 czerwca, 2018 o 12:39

A co w przypadku kiedy nie mamy możliwości dotarcia do innego miasta gdzie prokuratura zbierała akta?
Czy jest możliwość otrzymania kserokopii, albo przesunięcia akt do innego miasta?
Nigdzie tak naprawdę nie znalazłam wpisu czy miejscem wglądu do akt jest tylko jedna prokuratura(która prowadziła dochodzenie).
Z góry dziękuję za informację
Pozdrawiam

Monika 31 sierpnia, 2018 o 06:35

Witam,
czy jeżeli w sprawie będzie zabezpieczany monitoring z klubu, to Policja może go nie pokazać poszkodowanemu zasłaniając się dobrem śledztwa lub czegoś innego? Sprawa dot. płatności w klubie nocnym, ale poszkodowany nie pamięta, że sam tam płacił kartą. Dodam, że poszkodowany w zasadzie nie pamięta nic z prawie całej nocy. Policjant powiedział, że obejrzenie monitoringu przez poszkodowanego, może mu zasugerować kto mu pomógł w płatnościach (jeżeli np. sprawa dotarłaby do sądu i ew. okazania kelnerek, które go obsługiwały). czy w tym przypadku polkicja ma rację, czy jednak pokrzywdzony powinien powoływać na się art. 156 KPK?

Daniel 17 stycznia, 2019 o 11:06

Witam. Jaki czas ma prokuratura na udostępnienie akt sprawy i wydanie kserokopii?

Jank 16 października, 2019 o 15:56

Dzień dobry
Czytelnia akt, można telefonem wykonywać zdjęcia akt a jak przedstawia się sprawa z nośnikiem CD który jest załączony do akt zawierający dokumenty? Można udać się z laptopem i skopiować płytkę? Andrzej
Pozdrawiam

Patrycja 29 sierpnia, 2023 o 21:09

Czy 1 tom akt sprawy może mieć wiecej niz 200 kartek np. 201 lub 203 kartki? Przepis mówi że 200 czy jednak w praktyce jest możliwe więcej?
Czy wydziałem kieruje przewodniczący wraz z kierownikem sekretariatu czy tylko przewodniczący?

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 3 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: