24
kw.

Masz wgląd w akta sprawy – warto korzystać ze swego uprawnienia

Po co nam wgląd w akta sprawy?

Możliwość wglądu w akta sprawy, a dokładnie – wgląd w akta sprawy – jest bardzo ważny. Dlaczego?

Zdarza się, że na wsparcie profesjonalnego pełnomocnika decydujemy się w ostateczności. Dzieje się tak z różnych względów. Niestety najczęściej dopiero wtedy, gdy nie zgadzamy się z orzeczeniem, jakie już wydano w naszej sprawie i chcemy doprowadzić do zmiany tego orzeczenia, albo uchylenia.

Działając – tak samodzielnie, jak i z reprezentującym nas pełnomocnikiem – powinniśmy wiedzieć, co się dzieje w naszej sprawie. A będziemy wiedzieć to tylko wtedy, gdy sprawdzimy, co znajduje się w aktach.

Jeżeli złożymy zawiadomienie o przestępstwie, złożyliśmy zeznania w charakterze pokrzywdzonego, wystąpiliśmy z wnioskiem dowodowym – zazwyczaj czekamy na odpowiedź policji lub prokuratury. Gdy pojawia się pismo o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania jesteśmy niezadowoleni – przecież sprawa była dla nas oczywista!

Zapoznając się z aktami, jakie prowadzono w naszej sprawie możemy dokładnie prześledzić tok postępowania, jakie było prowadzone. Poznać jakich świadków ustalono, wezwano i przesłuchano. Przeczytać, co zeznali na dany temat. Sprawdzić, czy i jakie czynności dowodowe były prowadzone.

Wniosek o wgląd w akta sprawy

Warto pamiętać, że wniosek o umożliwienie wglądu w akta sprawy możemy złożyć na każdym etapie postępowania. Nie musimy, więcej – moim zdaniem – nie powinniśmy czekać na zapoznanie z aktami do zakończenia postępowania Moim zdaniem warto monitorować sprawę na bieżąco.

Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco składać wnioski dowodowe, w których możemy wnosić o przeprowadzenie określonych czynności, które zostały pominięte przez prowadzących postępowanie, a które mają naszym istotne znaczenie dla wyjaśnienia sprawy.

Zapoznając się z aktami, możemy też wnosić o wyrażenie zgody i umożliwienie sporządzenia, odpisów, kserokopii lub fotokopii poszczególnych kart z akt postępowania. To ważne uprawnienie, z którego także warto korzystać.

Wzór wniosku o wgląd w akta sprawy można przeczytać tutaj.

Dysponując kopią akt sprawy możecie także przyspieszyć udzielenie pomocy prawnej, kiedy już zdecydujecie się po nią zgłosić.

Komu przysługuje wgląd w akta sprawy?

W postępowaniu przygotowawczym, tj zanim sprawa trafi do sądu: udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie stronom (w tym pokrzywdzonemu i podejrzanemu), obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.

W wyjątkowych wypadkach prokurator może udzielić zgody na udostępnienie akt, a więc zapoznanie się z aktami sprawy także innym osobom.

Jako przeszkoda w udostępnieniu akt sprawy i podstawa do odmowy udzielenia zgody na zapoznanie się z aktami może być wskazana potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa.

W postępowaniu sądowym akta sprawy sądowej udostępnia się stronom (oskarżycielowi publicznemu, oskarżycielowi posiłkowemu, oskarżycielowi prywatnemu, powodowi cywilnemu i oskarżonemu), podmiotowi określonemu w art. 416 kpk (tj. wskazany w wyroku podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej, którą uzyskał w wyniku czynu sprawcy, przy ustaleniu, ze skazany popełniając przestępstwo działał w imieniu lub w interesie tego podmiotu), a także obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowymZa zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom.

Jeśli ten wpis był przydatny, koniecznie przeczytaj także:

Czy można zmienić treść protokołu? Jaki mamy wpływ na akta sprawy m.in. o tym, jak prostować treść protokołów.

Akta sprawy, wgląd, odpisy, kserokopie i fotokopie – gdzie m.in. o tym, jak napisać wniosek o udostępnienie akt sprawy i sporządzenie odpisów/fotokopii/kserokopii, a także przepisy regulujące prawo wglądu do akt w sprawach karnych, administracyjnych i sprawach cywilnych.

{ 50 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka Swaczyna 20 grudnia, 2014 o 10:34

Bardzo ważny wpis. To strona tematyczna, dotycząca prawa karnego, ale wgląd w akta strony mają w każdym postępowaniu.

Monika Orlowska 20 grudnia, 2014 o 16:24

Dziękuję. Wydaje mi się, że ciągle ta wiedza nie jest wystarczająco upowszechniona i chyba będzie jeszcze ze dwa wpisy na ten temat.

Ewa 4 grudnia, 2015 o 11:10

Witam,
Co w przypadku gdy złożyłam sprzeciw od wyroku nakazowego w ciągu 7 dni,odbywały się rozprawy,nie udowodniono mi winy (przekroczenie prędkości-fotoradar SM),nie potwierdziłam,że na fotce to jestem ja,nikt powołany na świadka też tego nie potwierdził,co więcej w czasie kiedy zrobiono fotkę z fotoradaru byłam w pracy, co potwierdził mój pracodawca na wniosek Sądu,a mimo to otrzymałam wezwanie do zapłaty w ciągu 30 dni.
Umówiłam się na obejrzenie akt sprawy,ale czy jest szansa na odwołanie się w tej sprawie?

Joanna 1 lipca, 2016 o 23:28

Wpis trafiony w dziesiątkę. Każdy powinien być świadomy swoich praw. Bardzo dziękuję Pani Moniko za poświęcony czas i opisanie tego zagadnienia.

Monika Orlowska 7 lipca, 2016 o 23:22

Dziękuję:) Pozdrawiam serdecznie!

Wojtek 30 sierpnia, 2016 o 09:43

Witam.
Czy o wgląd do akt sprawy powinienem udać się osobiście na Komendę czy można zrobić to listownie ( list polecony z prośbą o ksero akt )
Pozdrawiam

Monika Orlowska 30 września, 2016 o 20:30

To pytanie często się pojawia. Wniosek o udostępnienie do wglądu akt sprawy oczywiście można przesłać pocztą, pytanie – czy można też wnosić o to, by kopie akt zostały przesłane nam pocztą? W wielu przypadkach możliwość otrzymania kserokopii akt pocztą byłaby znacznym ułatwieniem. Przepisy jednak nie regulują tej kwestii. Oznacza to, że – teoretycznie może Pan zwrócić się o przesłanie kserokopii akt pocztą i decyzja – częściowo – będzie zależeć od dobrej woli dysponenta akt sprawy. Jest jednak druga strona wspomnianego braku regulacji. Takie przesłanie kserokopii należałoby określić jako „doręczenie”. W postępowaniu sądowym istnieje możliwość przesłania akt do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionej osoby wnioskującej w celu ułatwienia przejrzenia akt i sporządzenia z nich odpisów. W postępowaniu przygotowawczym brak takiej regulacji. Przepisy regulują doręczenia określonych decyzji i innych dokumentów. Kopie udostępnionych akt sprawy nie są tam wymienione. Co więcej – w przypadku udostępniania do wglądu i sporządzania i wydawania kopii – precyzują jedynie wysokość opłaty za określoną stronę kopii/uwierzytelnionego odpisu i nośnik elektroniczny. Odwołują się przy tym do kosztu „sporządzenia” kopii. Nie ma mowy o ewentualnym koszcie doręczenia. W takim przypadku do ustalenia byłoby: kto, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości poniesie koszty doręczenia. Kto takie ustalenia miałby poczynić? Są już orzeczenia sądów administracyjnych na ten temat. Być może w postępowaniu karnym także praktyka to wymusi. Wkrótce, być może, napiszę o tym coś więcej.

Anna 16 listopada, 2016 o 11:01

„W postępowaniu sądowym istnieje możliwość przesłania akt do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionej osoby wnioskującej w celu ułatwienia przejrzenia akt i sporządzenia z nich odpisów” – czy chcąc zobaczyć akta dot. zadłużenia bo sąd wydał już klauzule wykonalności i sprawa jest już u komornika mogę prosić by jeden Sąd przesłał do drugiego Sądu akta sprawy by je zobaczyć??

paula 24 listopada, 2016 o 21:54

Witam, zlozylam do sadu sprawe o pozbawienie ojca mojego dziecka wladzy rodzicielskiej. Zarowno u mnie jak i ojca dziecka byl kurator. Czy moge przed rozprawą udac sie do sądu z prośbą o udostepnienie mi protokolu z tych wizyt?

Eve 16 grudnia, 2016 o 12:28

Witam,
czy prokuratura może odmówić wglądu w akta sprawy- złożono wniosek o zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora- i przez telefon nie są w stanie udzielić zwykłej prostej odpowiedzi. Dodam, że jest ważne, bo sprawa toczy się 400 km od miejsca zamieszkania wnioskującego….

Ton 27 grudnia, 2016 o 14:29

Czy z akt sprawy mogą skserować mi awizowana kopertę wysłana na zły adres mimo ze w pozwie podany był prawidłowy adres?

Krzysztof 22 marca, 2017 o 18:24

Witam. Jeżeli zostałem skazany na ograniczenie wolności. Ale zamieniono mi to na zastępczą kare aresztu to gdzie mogą być akta sprawy. W którym Sądzie bo jestem z Warszawy. Miałem rozprawe karną w Sądzie karnym, posiedzenie na Kocjana i Apelacje w Sądzie na Placu Karasińskich.

Ola 4 lipca, 2017 o 12:19

mam niejasną jak dla mnie sprawę u komornika. jest on bardzo oschły w kontaktach a ja naprawdę nie bardzo wiem o co chodzi z tą moją sprawą komorniczą… czy zasady opisane tutaj: http://www.eporady24.pl/dostep_do_akt_komorniczych,artykuly,4,83,1385.html są Pani zdaniem poprawne i przede wszystkim aktualne? jak tak powinnam być chyba mniej ospale „obsługiwana” przez komornika…

Marta 20 września, 2017 o 20:12

Witam,niedawno zmarła moja matka która była pare lat temu oskarżona o kradzież dużej ilości pieniędzy-nigdy nam nie wyjawiła szczegółów sprawy i tajemnice całej historii zabrała do grobu.Czy teraz,po latach,mogłabym mieć wgląd w akta sprawy żeby dowiedzieć się co się wtedy naprawdę wydarzyło?

Monika Orlowska 21 września, 2017 o 12:32

Szanowna Pani, prawo do wglądu do akt nie jest ograniczone w czasie.
Pozostaje jednak pytanie czy akta jeszcze fizycznie istnieją i gdzie mogą się znajdować. Wiele zależy od tego, jak i kiedy sprawa się zakończyła i to należy w pierwszej kolejności ustalić. Odrębne przepisy określają archiwizacje akt prokuratorskich i sadowych. Konieczne będzie także uzyskanie zgody na wgląd do akt dla Pani, jako osoby nie będącej stroną.
Proszę mieć także świadomość jednej, zasadniczej kwestii. Uzyskując dostęp do akt sprawy NIE będzie miała Pani 100 % pewności, że czytając akta dowiaduje się tego, co NAPRAWDĘ SIĘ WYDARZYŁO.
Akta sprawy są jedynie zapisem twierdzeń i dowodów zgromadzonych w toku sprawy przez prowadzących postępowanie (policję, prokuraturę, ewentualnie sąd) i przedstawianych przez zainteresowane strony (podejrzanych, pokrzywdzonych, oskarżonych i oskarżycieli posiłkowych).
W postępowaniu karnym generalnie obowiązuje zasada prawdy materialnej (choć różne nowelizacje przepisów starają się ją usunąć), ale nie znaczy to, że akta przedstawiają „prawdę”. Przedstawiają to, co prowadzący te akta ustalił, zgromadził i – upraszczając – „uznał za prawdę”.
Pozdrawiam Panią serdecznie.

Judyta 9 października, 2017 o 06:51

Witam, chciałam dopytać czy w aktach mojej sprawy w sądzie znajdę polisę ubezpieczeniową drugiej strony?

Karolina 20 listopada, 2017 o 12:05

Witam serdecznie,
zostałam wezwana na świadka w procesie mojego sąsiada (wydział karny). Wyprowadzał duże psy bez smyczy i mimo wizyty dzielnicowego nadal to robił. Zgłosiłam sprawę do wydziału wykroczeń. Policja mnie przesłuchała. Sprawa trafiła do sądu. Nie wiem jednak z jakiego powodu, bo nic nie mogłam się dowiedzieć od policji. Mało tego nie poinformowali mnie o moich prawach np. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Nie wiedziałam, że sąsiad był przez nich przesłuchany, ani jaki był tego efekt. Upomniałam się o przysługujące mi prawo i usłyszałam, że akta są w archiwum.
Czy ja mogę złożyć do sądu wniosek o zapoznanie się z aktami sprawy będąc świadkiem?

Zofia 10 lutego, 2018 o 18:16

Mam uprzejme zapytanie – syn jest pomówiony o wyrządzenie szkody, wystąpił do Prokuratora o wgląd do akt ok,. 3 tygodni temu i nie ma żadnej odpowiedzi. Czy po zapoznaniu się z aktami na Policji istnieje jakiś termin zapoznania się z aktami w Prokuraturze. Syn robił fotografie tych zeznań, ale nie zrobił najważniejszych – jeśli chodzi o całe postępowanie śledcze ???..uprzejmie dziękuję za odpowiedź. Zosia

Andrzej 28 lutego, 2018 o 21:36

Cz do zapoznania z aktami sprawy można dostać obrońce

Marta 28 czerwca, 2018 o 22:02

Bardzo dziękuję za ten wpis. Jestem jako osoba pokrzywdzona w sprawie karnej i nawet nie miałam świadomości, że mam spore prawa ale mam jedno pytanie czy jako pokrzywdzona mogę złożyć wniosek,aby być oskarżycielem posiłkowym? Czy mogę powołać świadków ?

Monika Orlowska 14 lipca, 2018 o 18:35

To ja dziękuję za ten komentarz i zadane pytania.
Tak – na etapie postępowania przygotowawczego, tj. zanim sprawa trafi do sądu – jako pokrzywdzona może Pani zgłaszać wnioski dowodowe, to znaczy wskazywać wszelkie znane Pani dowody. Wnosić o przesłuchanie konkretnie wskazanych świadków, przekazywać dokumenty,dowody na piśmie, żądać przeprowadzenia koniecznych czynności,np przeszukania, oględzin, czy uzyskania opinii biegłego.
Tak – może Pani złożyć oświadczenie, że będzie działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Lucyna 28 sierpnia, 2018 o 13:11

Bardzo dziękuję za wpis. Czy mogę spytać, ile czasu ma sąd na rozpatrzenie takiego wniosku?

Adwokatka 25 października, 2018 o 08:02

Super że piszesz o takich kwestiach. Wiele osób niestety nie jest świadoma swoich praw i mozliwości a nie chce się im doczytać. Niestety niewiedza szkodzi, a blogi jak ten pozwalają wiele rozjaśnić w sprawach trudnych, o które czasem nie mamy kogo zapytać

Monika Orlowska 25 października, 2018 o 08:22

Dzięki 🙂
Czasem nie tyle „nie chce im się doczytać”, co nawet nie bardzo wiedzą, jak i gdzie szukać, pod jakimi hasłami. A i wujek google, z którego może korzystają, podsuwa czasem wątpliwe podpowiedzi..
Tak między nami – siedzenie w aktach sprawy, to jedno z moich ulubionych etapów pracy. Zastanawiałam się nawet, czy nie poświęcić im osobnego bloga;).

A co do blogów prawniczych, to polecam zestaw http://lexmonitor.pl i http://znamswojeprawo.pl Tam jest prawdziwa kumulacja fachowców 🙂

Iza 4 stycznia, 2019 o 23:41

Super artykuł ,szkoda,że tak późno odczytałam . Moja sprawa została przesłana do sadu w celu warunkowego umorzenia,jednak nie wiem nawet dokładnie o co mnie oskarżają .Na policji napisali co chcieli , kazali podpisać ,a ja w szoku wszystko podpisałam. Dostałam dziś pismo ,że akta przesłane do sądu . Rozumiem ,że w sądzie będę miała wgląd do akt ,czy muszę ,jakoś szybciej występować ,czy wystarczy pojechać do sądu?

Monika Orlowska 14 stycznia, 2019 o 23:01

Bardzo dziękuję I BARDZO zachęcam do skorzystania z opcji OBROŃCA. To na prawdę może być ważne.

Oliwia 20 stycznia, 2019 o 20:58

Witam,
otrzymałam zawiadomienie z Prokuratory o umorzeniu dochodzenia z powodu nie wykrycia sprawcy, czy nadal mam możliwość aby mieć wgląd do materiału zebranego podczas prowadzenia postępowania? Czy wniosek kieruje się do policji, która wszczęła postępowanie czy do prokuratury której policja przekazała sprawe? Chciałabym zebrać materiał i udać się do prawnika co dalej robić w sprawie. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Magda 29 stycznia, 2019 o 07:52

Dzień dobry,
Potrzebuję wglądu do akt karnych osoby trzeciej – jest mi to potrzebne do innej sprawy. Czy w tej sytuacji powinnam złożyć wniosek do Prezesa Sądu z wyjaśnieniem o co chodzi? Ile trwa rozpatrzenie takiego wniosku?
Lepiej żebym złożyła go ja czy mój adwokat?

Łukasz 16 lutego, 2019 o 08:38

witam bylem na sprawie osoba oskarzona o kradziez przyznala sie do winy dostala wyrok powiedziala co zrobila komu sprzedalaa przedmiot sad mi nie udzielil takiej wiadomosci czy jest mozliwosc jakos zobaczyc komu sprzedal w aktach?

jolanta 29 marca, 2019 o 20:10

czy moglabym prosic o pomoc w napisaniu wniosku o wydanie protokolu posekcyjnego ,nie wiem tez czy potrzebna bedzie mi dokumentacja ze szpitala w celu ubiegania sie o odszkodowanie za nieumyslne spowodowanie smierci meza

Monika Orlowska 1 kwietnia, 2019 o 14:17

Szanowna Pani, bardzo mi przykro z powodu śmierci Pani Męża. Co do Pani pytania – dokumentacja medyczna jest zawsze jednym z zasadniczych dowodów w tego typu sprawach.
Jeśli będzie Pani chciała skorzystać z mojej pomocy prawnej – zapraszam do kontaktu tel. 530 892 582, e-mail: kancelaria@radca-sandomierz.pl

Maciej 2 kwietnia, 2019 o 20:37

Witam.
Jestem pokrzywdzonym w sprawie o kradzież mienia (wartość 300 zł, a więc wykroczenie).
Po 2 miesiącach braku reakcji ze strony policji, udałem się do komisariatu policji i poprosiłem o udostępnienie akt sprawy na podstawie art. 38 par. 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Niestety policjanci odmówili mi udostępnienia akt, twierdząc, że mogę zapoznać się z nimi, ale dopiero po zakończeniu postępowania wyjaśniającego. Nie potrafili podać mi podstawy prawnej.
I tu moje pytanie: czy w tym przypadku policjanci postąpili właściwie i zgodnie z prawem? Co mogę w tym przypadku zrobić?
Pozdrawiam i proszę o poradę

Monika Orlowska 2 kwietnia, 2019 o 22:50

Dobry wieczór – nie udzielam porad prawnych w tym miejscu. Jeśli będzie Pan chciał skorzystać z mojej pomocy prawnej – zapraszam do kontaktu tel. 530 892 582, e-mail: kancelaria@radca-sandomierz.pl
Na temat udostępnienia akt w sprawach o wykroczenia napisałam trochę w zalinkowanym wpisie: http://apelacja-blog.pl/udostepnianie-akt-w-sprawach-o-wykroczenia/
Pozdrawiam serdecznie

Wioletta 8 maja, 2019 o 21:21

Rok temu nagle zmarła w domu moja mama. Śledztwo zostało umozone. W maju 2018 po złożeniu wniosku, otrzymałam przez prokurature zgodę na wgląd do akt sprawy. Niestety trauma związana z nagłą śmiercią mamy , spowodowała, że bardzo emocjonalnie zareagowałam na dokumenty. Nie potrafiłam się skupić i spokojnie obejrzeć zdjęcia i dokumenty. Czy mogę złożyć wniosek o kserokopie akt? Wydaje mi się,że dopiero teraz, po roku, jestem w stanie racjonalnie spojrzeć na to co się zdarzyło. Będę wdzięczna za odpowiedź.pozdrawi

Monika Orlowska 16 maja, 2019 o 20:54

Szanowna Pani, bardzo proszę przyjąć najszczersze wyrazy współczucia. Śmierć najbliższych, to zawsze ogromny cios.Bardzo bardzo mi przykro.
Co do wglądu do akt. Przepisy nie limitują „krotności” przeglądania akt i fakt, że już Pani je przeglądała nie może być podstawą ewentualnej odmowy udostępnienia. Jedyny ewentualny problem,jaki wiąże się z upływem czasu, to archiwizacja akt. Ale skoro sprawa została zamknięta rok temu, to akta nadal fizycznie istnieją. Może Pani złożyć wniosek o kserokopie akt.
Rozumiem emocje, prawdopodobnie nadal będzie Pani trudno czytać akta bez bólu. Czasem warto skorzystać ze wsparcia pełnomocnika, by i on przeczytał dokumentację – „na spokojnie”. Bardzo Panią pozdrawiam.

Iza 9 lipca, 2019 o 19:30

Czy przysługuje mi prawo wglądu do akt jako pokrzywdzonej w sprawie z art.197&1kk?Jeśli tak,to gdzie mam zgłosić się i jak to należy zrobić aby móc z tego skorzystać w sytuacji gdy prokuratura przesłała już do sądu akt oskarżenia?

Monika Orlowska 10 lipca, 2019 o 07:44

Jeżeli akta sprawy zostały skierowane z aktem oskarżenia do sądu,to dysponentem akt,czyli tym, kto decyduje o tym komu wydać akta,a komu nie, przestaje być prokuratura. Teraz o wgląd do akt należy zwracać się do sadu. Ale uwaga, jeżeli nie zdecyduje się Pani na zgłoszenie się do sadu, że chce być Pani oskarżycielem posiłkowym, to straci Pani pozycję strony w tej sprawie.Jeżeli przestanie być Pani stroną, to na wgląd do akt trzeba będzie uzyskać zgodę Prezesa Sadu, a jeżeli zostanie Pani stroną,tj. zgłosi się Pani jako oskarżyciel posiłkowy, to wgląd do akt uzgodni Pani z Biurem Obsługi Interesanta tzw BOI i wydziałem karnym sadu, do którego trafiły akta sprawy.
O oskarżycielu posiłkowym można przeczytać utaj: http://apelacja-blog.pl/oskarzyciel-posilkowy/

Jerzy 31 lipca, 2019 o 10:15

Witam,
w związku z otrzymanym mailem z prokuratury z załączonym zawiadomieniem o umorzeniu dochodzenia zgodnie z art. 306 kpk złożyłem jako osoba zawiadamiająca o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa z art. 231 par 1 – wniosek o udostępnienie akt sprawy.
Minęło już prawie 2 miesiące i brak jakiejkolwiek informacji z prokuratury. Na telefoniczne zapytania – pani w sekretariacie odpowiada, że prokurator ma akta sprawy i aktualnie jest na urlopie albo innym razem na szkoleniu i znowu na urlopie, że zostawi prokuratorowi wiadomość. Co zrobić w takim przypadku?
Z góry dziękuję za informację

Agnieszka 28 listopada, 2019 o 16:02

Witam, czy dziecko (dorosłe już) ma możliwość wglądu w akta sprawy rozwodowej swoich rodziców? Czy ograniczenie praw rodzicielskich odbywa się podczas rozprawy rozwodowej, czy jest to odrębne postępowanie? Próbuje dowiedzieć się, dlaczego mój ojciec miał ograniczone prawa rodzicielskie, a niestety nie mieliśmy możliwości utrzymywania kontaktu po rozwodzie rodziców.

Jacek 28 czerwca, 2020 o 20:46

Mój wujek zaginął ponad 20 lat temu, dziś dowiedziałem się że jest poszukiwany przez policję, czy jako syn jego siostry mogę otrzymać dostęp do akt sprawy by dowiedzieć się czegoś więcej?

Pozdrawiam.

Monika Orlowska 30 czerwca, 2020 o 06:46

Może Pan wnosić o wrażenie zgody na udostępnienie Panu akt sprawy. Zgodę wyraża Prezes Sądu (gdy akta dotyczą sprawy sądowej) i odpowiednio Prokurator Rejonowy (gdy akta dotyczą sprawy w postępowaniu przygotowawczym). Pozdrawiam serdecznie.

Jacek 3 lipca, 2020 o 11:16

Dziękuję Serdecznie za odpowiedź 😉

Pozdrawiam.

Monika Orlowska 4 lipca, 2020 o 09:34

Pozdrawiam 🙂

Blanka 18 października, 2021 o 17:25

Witam, jakiś czas temu złożyłam skargę na pracodawcę ( Dyrektora samorządu ) do Rady Miasta. Rada Miasta przekazała skargę do rozpatrzenia Prezydentowi. postępowanie wyjaśniające trwało 7 miesięcy. Komisja powołana do rozpatrzenia skargi która zawierała m in. zarzuty dot. mobbingu przesłuchała ok 25 osób.
Sprawa została zakończona a ja wystąpiłam z wnioskiem o udostępnienie akt sprawy. Otrzymałam informację, że w postępowaniu skargowym nie ma zastosowania przepis 73 KPA. Ale że mogę przyjechać zobaczyć akta z tym, że tylko te które nie naruszają ochrony danych osobowych.
Czy ja jako skarżąca mam prawo do wglądu w pełne akta sprawy, włącznie z zeznaniami świadków, którzy wypowiadali się na mój temat?

Mariusz 27 listopada, 2021 o 20:56

Witam, chciałbym zapytać ile czasu czeka się na wgląd w akta sprawy? Tzn. Ile czasu rozpatruje to sąd zanim wyrazi zgodę?

Robson 25 sierpnia, 2022 o 12:38

Dzien dobry,
ile czasu ma prokurator aby udostepnic( wskazać termin wglądu) akta sprawy, od momentu przesłuchania(na którym został taki wniosek złożony) ? Czy jest jakiś ustawowy termin? czekam już ponad miesiąc i nic…

Sławek 17 września, 2022 o 10:55

Dzień dobry, 16 lipca br. w drodze na ślub syna, zatrzymał mnie patrol policji drogowej, który okazał mi wynik pomiaru radaru 75 km/h w terenie zabudowanym. Nie chcąc tracić czasu wchodząc w dyskusję z funkcjonariuszem policji o słuszności wystawienia mandatu (ślub mojego syna), przyjąłem mandat. Przed upływem 7 dni, złożyłem wniosek do SR o uchylenie mandatu drogowego. W tym samym dniu, drogą e-mail poprosiłem Komisariat Policji o zabezpieczenie dowodu mojego wykroczenia. Kilka dni później poprosiłem dwukrotnie o możliwość obejrzenia materiału dowodowego. W pierwszym przypadku odpowiedź Policji była, że dowód okazany był podczas kontroli drogowej, w drugim przypadku odpowiedź Policji była identyczna, że to zdjęcie pomiaru widziałem w dniu kontroli drogowej. Pytanie: czy Policja mogła mi dwukrotnie odmówić obejrzenie materiału dowodowego mojego wykroczenia? Sprawa druga, złożyłem wniosek do SR o wydanie kopii dokumentu dowodowego (płyta CD) – opłata sądowa opłacona, którą Policja przesłała na posiedzenie sądu. Pytanie: jaki termin ma SR na przygotowanie kopii dokumentu (płyta CD) ? Czekam już blisko 2 tygodnie. Nadmieniam, że termin posiedzenia sądu nieuchronnie się zbliża.
Łączę pozdrowienia Sławek

Monika Orlowska 19 września, 2022 o 02:47

Szanowny Panie, dziękuję za komentarz i składam serdeczne gratulacje z okazji ślubu syna.
W przypadku chęci skorzystania z mojej porady prawnej standardowo zapraszam do kontaktu bezpośredniego (poczta@orlowskam.com lub +48 530 892 582) w celu ustalenia szczegółów sprawy i Pańskich danych osobowych.
Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie, niezwłocznie po zaksięgowaniu ustalonej płatności.
Pozdrawiam serdecznie,
r.pr. Monika Orłowska

Monika Orlowska 19 września, 2022 o 02:49

Szanowny Panie, dziękuję za komentarz i przepraszam, że dopiero odpowiadam..
W przypadku chęci skorzystania z mojej porady prawnej standardowo zapraszam do kontaktu bezpośredniego (poczta@orlowskam.com lub +48 530 892 582) w celu ustalenia szczegółów sprawy i Pańskich danych osobowych.
Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie, niezwłocznie po zaksięgowaniu ustalonej płatności.
Pozdrawiam serdecznie,
r.pr. Monika Orłowska

Jacek 9 listopada, 2022 o 22:00

Z własnego doświadczenia wiem do jakich oszustw i fałszerstw dochodzi w sądach. Giną ważne dokumenty dowodowe z akt sprawy i zastępowane są innymi mało istotnymi dokumentami, np notatka prokuratorska czy policyjna. Karty akt są poprostu usówane a numeracja strony przekreślona i zastąpiona nowym nr. Moja rada. Róbcie kserokopię ważnych dokumentów z akt sprawy a po wyroku domagajcie się wyroku na piśmie wraz z uzasadnieniem bo nawet dochodzi do sytuacji, że wyrok znajdujący się w aktach jest zupełnie inny niż ogłoszony podczas rozprawy. Pozdrawiam sąd rejonowy w Krakowie, przy rządzie 67

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 5 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: