24
Kwi

Masz wgląd w akta sprawy – warto korzystać ze swego uprawnienia

Możliwość wglądu w akta sprawy, a dokładnie – wgląd w akta sprawy – jest bardzo ważny. Dlaczego?

Zdarza się, że na wsparcie profesjonalnego pełnomocnika decydujemy się w ostateczności. Dzieje się tak z różnych względów. Niestety najczęściej dopiero wtedy, gdy nie zgadzamy się z orzeczeniem, jakie już wydano w naszej sprawie i chcemy doprowadzić do zmiany tego orzeczenia, albo uchylenia.

Działając – tak samodzielnie, jak i z reprezentującym nas pełnomocnikiem – powinniśmy wiedzieć, co się dzieje w naszej sprawie. A będziemy wiedzieć to tylko wtedy, gdy sprawdzimy, co znajduje się w aktach.

Jeżeli złożymy zawiadomienie o przestępstwie, złożyliśmy zeznania w charakterze pokrzywdzonego, wystąpiliśmy z wnioskiem dowodowym – zazwyczaj czekamy na odpowiedź policji lub prokuratury. Gdy pojawia się pismo o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania jesteśmy niezadowoleni – przecież sprawa była dla nas oczywista!

Zapoznając się z aktami, jakie prowadzono w naszej sprawie możemy dokładnie prześledzić tok postępowania, jakie było prowadzone. Poznać jakich świadków ustalono, wezwano i przesłuchano. Przeczytać, co zeznali na dany temat. Sprawdzić, czy i jakie czynności dowodowe były prowadzone.

Warto także pamiętać, że o umożliwienie wglądu w akta sprawy możemy wnieść na każdym etapie postępowania. Nie musimy, więcej – moim zdaniem nie powinniśmy czekać na zapoznanie z aktami do zakończenia postępowania Moim zdaniem warto monitorować sprawę na bieżąco.

Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco składać wnioski dowodowe, w których możemy wnosić o przeprowadzenie określonych czynności, które zostały pominięte przez prowadzących postępowanie, a które mają naszym istotne znaczenie dla wyjaśnienia sprawy.

Zapoznając się z aktami, możemy też wnosić o wyrażenie zgody i umożliwienie sporządzenia, odpisów, kserokopii lub fotokopii poszczególnych kart z akt postępowania. To ważne uprawnienie, z którego także warto korzystać.

Dysponując kopią akt sprawy możecie także przyspieszyć udzielenie pomocy prawnej, kiedy już zdecydujecie się po nią zgłosić.

Komu przysługuje wgląd w akta sprawy?

W postępowaniu przygotowawczym, tj zanim sprawa trafi do sądu: udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie stronom (w tym pokrzywdzonemu i podejrzanemu), obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.

W wyjątkowych wypadkach prokurator może udzielić zgody na udostępnienie akt, a więc zapoznanie się z aktami sprawy także innym osobom.

Jako przeszkoda w udostępnieniu akt sprawy i podstawa do odmowy udzielenia zgody na zapoznanie się z aktami może być wskazana potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa.

W postępowaniu sądowym akta sprawy sądowej udostępnia się stronom (oskarżycielowi publicznemu, oskarżycielowi posiłkowemu, oskarżycielowi prywatnemu, powodowi cywilnemu i oskarżonemu), podmiotowi określonemu w art. 416 kpk (tj. wskazany w wyroku podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej, którą uzyskał w wyniku czynu sprawcy, przy ustaleniu, ze skazany popełniając przestępstwo działał w imieniu lub w interesie tego podmiotu), a także obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowymZa zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom.

Jeśli ten wpis był przydatny, koniecznie przeczytaj także:

Czy można zmienić treść protokołu? Jaki mamy wpływ na akta sprawy m.in. o tym, jak prostować treść protokołów.

Akta sprawy, wgląd, odpisy, kserokopie i fotokopie – gdzie m.in. o tym, jak napisać wniosek o udostępnienie akt sprawy i sporządzenie odpisów/fotokopii/kserokopii, a także przepisy regulujące prawo wglądu do akt w sprawach karnych, administracyjnych i sprawach cywilnych.

{ 24 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka Swaczyna Grudzień 20, 2014 o 10:34

Bardzo ważny wpis. To strona tematyczna, dotycząca prawa karnego, ale wgląd w akta strony mają w każdym postępowaniu.

Monika Orlowska Grudzień 20, 2014 o 16:24

Dziękuję. Wydaje mi się, że ciągle ta wiedza nie jest wystarczająco upowszechniona i chyba będzie jeszcze ze dwa wpisy na ten temat.

Ewa Grudzień 4, 2015 o 11:10

Witam,
Co w przypadku gdy złożyłam sprzeciw od wyroku nakazowego w ciągu 7 dni,odbywały się rozprawy,nie udowodniono mi winy (przekroczenie prędkości-fotoradar SM),nie potwierdziłam,że na fotce to jestem ja,nikt powołany na świadka też tego nie potwierdził,co więcej w czasie kiedy zrobiono fotkę z fotoradaru byłam w pracy, co potwierdził mój pracodawca na wniosek Sądu,a mimo to otrzymałam wezwanie do zapłaty w ciągu 30 dni.
Umówiłam się na obejrzenie akt sprawy,ale czy jest szansa na odwołanie się w tej sprawie?

Joanna Lipiec 1, 2016 o 23:28

Wpis trafiony w dziesiątkę. Każdy powinien być świadomy swoich praw. Bardzo dziękuję Pani Moniko za poświęcony czas i opisanie tego zagadnienia.

Monika Orlowska Lipiec 7, 2016 o 23:22

Dziękuję:) Pozdrawiam serdecznie!

Wojtek Sierpień 30, 2016 o 09:43

Witam.
Czy o wgląd do akt sprawy powinienem udać się osobiście na Komendę czy można zrobić to listownie ( list polecony z prośbą o ksero akt )
Pozdrawiam

Monika Orlowska Wrzesień 30, 2016 o 20:30

To pytanie często się pojawia. Wniosek o udostępnienie do wglądu akt sprawy oczywiście można przesłać pocztą, pytanie – czy można też wnosić o to, by kopie akt zostały przesłane nam pocztą? W wielu przypadkach możliwość otrzymania kserokopii akt pocztą byłaby znacznym ułatwieniem. Przepisy jednak nie regulują tej kwestii. Oznacza to, że – teoretycznie może Pan zwrócić się o przesłanie kserokopii akt pocztą i decyzja – częściowo – będzie zależeć od dobrej woli dysponenta akt sprawy. Jest jednak druga strona wspomnianego braku regulacji. Takie przesłanie kserokopii należałoby określić jako „doręczenie”. W postępowaniu sądowym istnieje możliwość przesłania akt do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionej osoby wnioskującej w celu ułatwienia przejrzenia akt i sporządzenia z nich odpisów. W postępowaniu przygotowawczym brak takiej regulacji. Przepisy regulują doręczenia określonych decyzji i innych dokumentów. Kopie udostępnionych akt sprawy nie są tam wymienione. Co więcej – w przypadku udostępniania do wglądu i sporządzania i wydawania kopii – precyzują jedynie wysokość opłaty za określoną stronę kopii/uwierzytelnionego odpisu i nośnik elektroniczny. Odwołują się przy tym do kosztu „sporządzenia” kopii. Nie ma mowy o ewentualnym koszcie doręczenia. W takim przypadku do ustalenia byłoby: kto, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości poniesie koszty doręczenia. Kto takie ustalenia miałby poczynić? Są już orzeczenia sądów administracyjnych na ten temat. Być może w postępowaniu karnym także praktyka to wymusi. Wkrótce, być może, napiszę o tym coś więcej.

Anna Listopad 16, 2016 o 11:01

„W postępowaniu sądowym istnieje możliwość przesłania akt do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionej osoby wnioskującej w celu ułatwienia przejrzenia akt i sporządzenia z nich odpisów” – czy chcąc zobaczyć akta dot. zadłużenia bo sąd wydał już klauzule wykonalności i sprawa jest już u komornika mogę prosić by jeden Sąd przesłał do drugiego Sądu akta sprawy by je zobaczyć??

paula Listopad 24, 2016 o 21:54

Witam, zlozylam do sadu sprawe o pozbawienie ojca mojego dziecka wladzy rodzicielskiej. Zarowno u mnie jak i ojca dziecka byl kurator. Czy moge przed rozprawą udac sie do sądu z prośbą o udostepnienie mi protokolu z tych wizyt?

Eve Grudzień 16, 2016 o 12:28

Witam,
czy prokuratura może odmówić wglądu w akta sprawy- złożono wniosek o zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora- i przez telefon nie są w stanie udzielić zwykłej prostej odpowiedzi. Dodam, że jest ważne, bo sprawa toczy się 400 km od miejsca zamieszkania wnioskującego….

Ton Grudzień 27, 2016 o 14:29

Czy z akt sprawy mogą skserować mi awizowana kopertę wysłana na zły adres mimo ze w pozwie podany był prawidłowy adres?

Krzysztof Marzec 22, 2017 o 18:24

Witam. Jeżeli zostałem skazany na ograniczenie wolności. Ale zamieniono mi to na zastępczą kare aresztu to gdzie mogą być akta sprawy. W którym Sądzie bo jestem z Warszawy. Miałem rozprawe karną w Sądzie karnym, posiedzenie na Kocjana i Apelacje w Sądzie na Placu Karasińskich.

Ola Lipiec 4, 2017 o 12:19

mam niejasną jak dla mnie sprawę u komornika. jest on bardzo oschły w kontaktach a ja naprawdę nie bardzo wiem o co chodzi z tą moją sprawą komorniczą… czy zasady opisane tutaj: http://www.eporady24.pl/dostep_do_akt_komorniczych,artykuly,4,83,1385.html są Pani zdaniem poprawne i przede wszystkim aktualne? jak tak powinnam być chyba mniej ospale „obsługiwana” przez komornika…

Marta Wrzesień 20, 2017 o 20:12

Witam,niedawno zmarła moja matka która była pare lat temu oskarżona o kradzież dużej ilości pieniędzy-nigdy nam nie wyjawiła szczegółów sprawy i tajemnice całej historii zabrała do grobu.Czy teraz,po latach,mogłabym mieć wgląd w akta sprawy żeby dowiedzieć się co się wtedy naprawdę wydarzyło?

Monika Orlowska Wrzesień 21, 2017 o 12:32

Szanowna Pani, prawo do wglądu do akt nie jest ono ograniczone w czasie.
Pozostaje jednak pytanie czy akta jeszcze fizycznie istnieją i gdzie mogą się znajdować. Wiele zależy od tego, jak i kiedy sprawa się zakończyła i to należy w pierwszej kolejności ustalić. Odrębne przepisy określają archiwizacje akt prokuratorskich i sadowych. Konieczne będzie także uzyskanie zgody na wgląd do akt dla Pani, jako osoby nie będącej stroną.
Proszę mieć także świadomość jednej, zasadniczej kwestii. Uzyskując dostęp do akt sprawy NIE będzie miała Pani 100 % pewności, że czytając akta dowiaduje się tego, co NAPRAWDĘ SIĘ WYDARZYŁO.
Akta sprawy są jedynie zapisem twierdzeń i dowodów zgromadzonych w toku sprawy przez prowadzących postępowanie (policję, prokuraturę, ewentualnie sąd) i przedstawianych przez zainteresowane strony (podejrzanych, pokrzywdzonych, oskarżonych i oskarżycieli posiłkowych).
W postępowaniu karnym generalnie obowiązuje zasada prawdy materialnej (choć różne nowelizacje przepisów starają się ją usunąć), ale nie znaczy to, że akta przedstawiają „prawdę”. Przedstawiają to, co prowadzący te akta ustalił, zgromadził i – upraszczając – „uznał za prawdę”.
Pozdrawiam Panią serdecznie.

Judyta Październik 9, 2017 o 06:51

Witam, chciałam dopytać czy w aktach mojej sprawy w sądzie znajdę polisę ubezpieczeniową drugiej strony?

Karolina Listopad 20, 2017 o 12:05

Witam serdecznie,
zostałam wezwana na świadka w procesie mojego sąsiada (wydział karny). Wyprowadzał duże psy bez smyczy i mimo wizyty dzielnicowego nadal to robił. Zgłosiłam sprawę do wydziału wykroczeń. Policja mnie przesłuchała. Sprawa trafiła do sądu. Nie wiem jednak z jakiego powodu, bo nic nie mogłam się dowiedzieć od policji. Mało tego nie poinformowali mnie o moich prawach np. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Nie wiedziałam, że sąsiad był przez nich przesłuchany, ani jaki był tego efekt. Upomniałam się o przysługujące mi prawo i usłyszałam, że akta są w archiwum.
Czy ja mogę złożyć do sądu wniosek o zapoznanie się z aktami sprawy będąc świadkiem?

Zofia Luty 10, 2018 o 18:16

Mam uprzejme zapytanie – syn jest pomówiony o wyrządzenie szkody, wystąpił do Prokuratora o wgląd do akt ok,. 3 tygodni temu i nie ma żadnej odpowiedzi. Czy po zapoznaniu się z aktami na Policji istnieje jakiś termin zapoznania się z aktami w Prokuraturze. Syn robił fotografie tych zeznań, ale nie zrobił najważniejszych – jeśli chodzi o całe postępowanie śledcze ???..uprzejmie dziękuję za odpowiedź. Zosia

Andrzej Luty 28, 2018 o 21:36

Cz do zapoznania z aktami sprawy można dostać obrońce

Marta Czerwiec 28, 2018 o 22:02

Bardzo dziękuję za ten wpis. Jestem jako osoba pokrzywdzona w sprawie karnej i nawet nie miałam świadomości, że mam spore prawa ale mam jedno pytanie czy jako pokrzywdzona mogę złożyć wniosek,aby być oskarżycielem posiłkowym? Czy mogę powołać świadków ?

Monika Orlowska Lipiec 14, 2018 o 18:35

To ja dziękuję za ten komentarz i zadane pytania.
Tak – na etapie postępowania przygotowawczego, tj. zanim sprawa trafi do sądu – jako pokrzywdzona może Pani zgłaszać wnioski dowodowe, to znaczy wskazywać wszelkie znane Pani dowody. Wnosić o przesłuchanie konkretnie wskazanych świadków, przekazywać dokumenty,dowody na piśmie, żądać przeprowadzenia koniecznych czynności,np przeszukania, oględzin, czy uzyskania opinii biegłego.
Tak – może Pani złożyć wniosek o bycie oskarżycielem posiłkowym.

Lucyna Sierpień 28, 2018 o 13:11

Bardzo dziękuję za wpis. Czy mogę spytać, ile czasu ma sąd na rozpatrzenie takiego wniosku?

Adwokatka Październik 25, 2018 o 08:02

Super że piszesz o takich kwestiach. Wiele osób niestety nie jest świadoma swoich praw i mozliwości a nie chce się im doczytać. Niestety niewiedza szkodzi, a blogi jak ten pozwalają wiele rozjaśnić w sprawach trudnych, o które czasem nie mamy kogo zapytać

Monika Orlowska Październik 25, 2018 o 08:22

Dzięki 🙂
Czasem nie tyle „nie chce im się doczytać”, co nawet nie bardzo wiedzą, jak i gdzie szukać, pod jakimi hasłami. A i wujek google, z którego może korzystają, podsuwa czasem wątpliwe podpowiedzi..
Tak między nami – siedzenie w aktach sprawy, to jedno z moich ulubionych etapów pracy. Zastanawiałam się nawet, czy nie poświęcić im osobnego bloga;).

A co do blogów prawniczych, to polecam zestaw http://lexmonitor.pl i http://znamswojeprawo.pl Tam jest prawdziwa kumulacja fachowców 🙂

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria.morlowska@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 3 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: