18
lut

Czy można zmienić treść protokołu? Jaki mamy wpływ na akta sprawy

Dlaczego wgląd w akta sprawy jest taki ważny?

Jak już wspominałam wcześniej – to w oparciu o zapisy na poszczególnych kartach akt sprawy, organy procesowe, w tym sąd, formułują wnioski i  podejmują decyzje orzecznicze.

Powołując się na poszczególne karty z akt sprawy będziemy się do wniosków Sądu (a w postępowaniu przygotowawczym prokuratury, policji lub innych organów prowadzących czynności w sprawie) odnosić.

Także nasze wypowiedzi – jako stron lub świadków zostają utrwalone na kartach akt postępowania. Warto więc sięgać do protokołów z rozprawy i weryfikować, czy w zapis naszych zeznań nie wkradł się błąd, omyłka, pominięcie lub przeinaczenie treści wypowiedzianego zdania.

Przepis art. 152 kpk przyznaje stronom, a także innym osobom, które mają w tym interes prawny – możliwość złożenia wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia, wskazując w nim opuszczenia i nieścisłości. Wniosek taki można pozostawić bez rozpoznania* jedynie wtedy, gdy wpłynął już po wysłaniu akt sprawy do wyższej instancji. Korzystajmy z naszych uprawnień!

A tu komplet przepisów dotyczących prostowania protokołów:

Art. 152 kpk Strony oraz osoby mające w tym interes prawny mogą złożyć wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia lub przekładu zapisu dźwięku, wskazując na nieścisłości i opuszczenia.

Art. 153 kpk
§ 1. Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta lub osoby, która sporządziła przekład zapisu dźwięku, oraz po odtworzeniu zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku może przychylić się do wniosku i wydać zarządzenie o sprostowaniu protokołu lub przekładu zapisu dźwięku; w przeciwnym razie w przedmiocie sprostowania orzeka, po wysłuchaniu protokolanta lub osoby, która sporządziła przekład zapisu dźwięku, sąd w składzie, który rozpoznawał sprawę.
§ 2. Jeżeli nie można utworzyć tego samego składu, postanowienie nie zapada, a poszczególni jego członkowie oraz protokolant lub osoba, która sporządziła przekład zapisu dźwięku, składają do akt sprawy oświadczenie co do zasadności wniosku.
§ 3. W razie uwzględnienia wniosku należy w sprostowanym protokole i przekładzie zapisu dźwięku umieścić odpowiednią wzmiankę, którą podpisują przewodniczący i protokolant lub osoba, która sporządziła przekład zapisu dźwięku.
§ 4. Jeżeli nieścisłość lub opuszczenie w przekładzie zapisu dźwięku wynika z niedającego się usunąć zniekształcenia lub braku zapisu dźwięku, stosowną wzmiankę należy zamieścić w protokole i przekładzie zapisu dźwięku.
§ 5. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia lub przekładu zapisu dźwięku pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli został złożony po wysłaniu akt sprawy do wyższej instancji.

Art. 154 kpk Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w protokole lub przekładzie zapisu dźwięku może nastąpić na wniosek lub z urzędu w każdym czasie; przepisy art. 153 stosuje się odpowiednio.

Art. 155 kpk
§ 1. O treści sprostowania zawiadamia się strony, a o odmowie sprostowania osobę, która zgłosiła wniosek o sprostowanie.
§ 2. Wniosek o sprostowanie, niezależnie od sposobu jego załatwienia, dołącza się do protokołu.

Jeśli ten wpis był przydatny, koniecznie przeczytaj i te:

Masz wgląd w akta sprawy – warto korzystać ze swego uprawnienia – m.in. jak i do czego można wykorzystać wiedzę o tym, co jest w aktach sprawy oraz komu przysługuje wgląd w akta sprawy.

Akta sprawy, wgląd, odpisy, kserokopie i fotokopie – gdzie m.in. o tym, jak napisać wniosek o udostępnienie akt sprawy i sporządzenie odpisów/fotokopii/kserokopii, a także przepisy regulujące prawo wglądu do akt w sprawach karnych, administracyjnych i sprawach cywilnych.

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

edyta 22 czerwca, 2016 o 14:42

witam ja mam takie pytnie prosze o pomoc czekam na wglad do akt meza juz miesiac czy to jest mozliwe tyle czekac czy po prostu adwokat mnie zbywa prosze pomozcie. Bardzo sie denerwuje czy po prostu Adwokat cos ukrywa.Prosze odpisac na mojego emaila. […] bardzo prosze

Monika Orlowska 7 lipca, 2016 o 23:31

Szanowna Pani, wszystko zależy od szczegółów, których nie ma w Pani pytaniu. Np od tego, czy to sprawa karna, czy cywilna. A jeśli karna, to czy rzecz się toczy już przed sądem, czy też jeszcze prowadzi ją policja/prokuratura. Czy adwokat jest pełnomocnikiem bądź obrońcą Pani, czy też Pani Małżonka? I tak dalej. Zupełnie nie mogę się wypowiedzieć na temat Państwa sprawy. Natomiast mogę ogólnie odpowiedzieć, że czasem trzeba długo czekać, aż akta zostaną udostępnione. Czasem dłużej niż miesiąc. A najlepiej zawsze porozmawiać wprost ze swoim adwokatem/radcą prawnym Oni są po to, by nam pomóc.

Karolina 5 marca, 2018 o 16:43

mam pytanie czy sad moze wyslac akta syna do rzecznika praw dziecka?chodzi mi o oryginaly,poniewaz chcialam miec wglad do akt a niestety to utrudnia mi sad jakby mial cos do ukrycia

Monika Orlowska 10 lipca, 2019 o 08:34

Tak. Rzecznik Praw Dziecka ma prawo na podst. art. 521 kpk żądać do wglądu akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia, a a podst. art. 156 par. 1 zd. 2 kpk także przed zakończeniem postępowania. Może tez wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka.

Ewa 25 sierpnia, 2019 o 05:22

Dzień dobry. Rwnież mam pytanie: Czy ubezpieczyciel sprawcy ma prawo wglądu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę?

Ewa 25 sierpnia, 2019 o 05:27

Odnośnie mojego ostatniego pytania dodam,że chodzi o zabezpieczoną przez prokuraturę dokumentację madyczną.

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 4 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: