12
sty

Wyrok nakazowy i co dalej

Zadzwonił do mnie pewien Pan, dopytać się w sprawie Znajomego Brata.. Miał pewne zdarzenie drogowe, była na miejscu policja, coś tam popisali, nigdy go nigdzie nie wezwali.. i nagle listonosz doręczył mu wyrok. Nakazowy – pisze na nim. Wyrok nakazowy – bez jakichkolwiek przesłuchań, bez stawania przed Sądem, czy choćby na Komisariacie. Wyrok nałożył na Znajomego Brata karę grzywny i obowiązek zapłaty nawiązki, a ja otrzymałam telefoniczne pytanie: i co on na zrobić? Płacić? Nie płacić? Odwoływać się?

Cóż ja mogę powiedzieć? Jedno wiem na pewno: nie znam sprawy..

O tym, kto i jak może uzyskać wgląd w akta sprawy, by następnie móc uzyskać rzetelną odpowiedź na pytania podobne do powyższego – pisałam TUTAJ

Od wyroku nakazowego zawsze można wnieść sprzeciw, w terminie 7 dni od doręczenia wyroku. Czy jednak będzie to korzystne w konkretnym przypadku? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi.

Sprzeciw spowoduje, ze wyrok nakazowy utraci moc i sprawa zostanie skierowana na rozprawę, celem przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego. Jaki wyrok zapadnie w wyniku tego postępowania – tego nie wiem. To będzie zależało od zgromadzonego materiału dowodowego, dowodów przedstawionych na rozprawie i niezawisłej decyzji sędziego, prowadzącego sprawę.

Biorąc pod uwagę różne możliwości dowodowe w różnych kategoriach spraw, w przypadku odwołania się od wyroku i skierowania sprawy na rozprawę – nie ma gwarancji, jaki wyrok mógłby zapaść, w szczególności czy jest szansa na niższy wymiar kary.

Ponadto bez analizy akt sprawy – mogę ocenić w danym przypadku, ze szanse na poprawę sytuacji  nie są duże. Być może jednak, po poznaniu akt sprawy miałabym inne zdanie.

Złożony sprzeciw można cofnąć aż do rozpoczęcia przewodu na pierwszej rozprawie, wiec ewentualnie będzie jeszcze możliwość utrzymać ten obecny wyrok nakazowy.

Warto pamiętać, że kodeks karny daje różne możliwości złagodzenia skutków uznania sprawcy za winnego i skazania go na określoną karę.

Są to:

1. możliwość zawieszenia wykonania orzeczonej kary grzywny, jeżeli – zdaniem sądu – jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Sąd bierze tu pod uwagę postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia i zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

2. możliwe jest także warunkowe umorzenie postępowania – gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego dotąd za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób bycia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Te możliwości wejdą jednak w grę po skierowaniu sprawy na rozprawę, czyli po złożeniu sprzeciwu. Co – jak napisałam wyżej – może się skończyć niższą karą, lub zawieszoną, ale tez może być orzeczona kara wyższa. Tu jest pewne ryzyko. Wysokość tego ryzyka będzie można w pewnym stopniu ocenić wyłącznie w wyniku pełnej analizy sprawy.

W omawianej sytuacji zaistniało zdarzenie, który zakwalifikowano jako czyn z art. 177 § 1 k.k. Jest on zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3. Ten przepis nie przewiduje wyboru – kara grzywny, bądź kara pozbawienia wolności. Przewiduje wyłącznie karę pozbawienia wolności.

Sąd w wyroku nakazowym zastosował przepis art 58 § 3 k.k. Daje on możliwość zamiany kary pozbawienia wolności,(w przypadku zagrożenia karą maksymalnie do lat 5) na karę grzywny albo karę ograniczenia wolności do lat 2, w szczególności wtedy, gdy zostanie dodatkowo orzeczony środek karny. Takim środkiem karnym jest orzeczona w tym przypadku nawiązka w wysokości 2000 (dwa tysiące) zł.

Nawiązkę można orzec do wysokości 100 000 (stu tysięcy) zł – można zatem przyjąć, że w niniejszej sprawie została wymierzona w dolnej granicy wymiaru.

Karę grzywny można w tym przypadku orzec w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych.

Wysokość stawki dziennej jest zależna od w/w okoliczności (dochody, warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i  możliwości zarobkowe sprawcy).

Najniższa możliwa wysokość stawki dziennej to 10 zł. Taka właśnie, najniższa możliwa została tu orzeczona, więc ewentualne dowodzenie o dochodach, możliwościach zarobkowych sprawcy, jego warunkach osobistych i rodzinnych i stosunkach majątkowych – w celu obniżenia wysokości stawki, nie odniesie skutku, bo orzeczona stawka dzienna nie będzie  niższa niż 10 zł.

Natomiast liczba stawek dziennych jest skutkiem oceny czynu, za które sprawca został skazany.

W tym przypadku orzeczono 100 stawek – przy możliwym maksymalnym orzeczeniu 540 stawek dziennych kary grzywny, nadto, przy możliwym, co do zasady orzeczeniu kary pozbawia wolności. Można by zatem przyjąć, ze sąd wymierzając karę uwzględnił możliwości jej złagodzenia. Orzeczenie 100 stawek dziennych – w stosunku do 540 możliwych – może mieścić się w dolnej granicy wymiaru kary, z drugiej jednak strony – 100 stawek dziennych, to najwyższa możliwa liczba stawek dziennych grzywny, jaką można orzec wyrokiem nakazowym.

Uwaga – Znajomy Brata Pana pytającego przyznał się i nie zaprzecza temu, ze czyn zaistniał i ze to on go popełnił. Zadaniem rozważanym w tym przypadku jest jedynie ewentualność zmniejszenia dolegliwości.

Aby mieć możliwość wyrobienia sobie ewentualnej opinii w tym zakresie, czy odwołanie się od wyroku, poprzez wniesienie sprzeciwu mogłoby mieć szansę na skutek w postaci zmniejszenia wysokości kary, tj liczby stawek dziennych , konieczne byłoby zapoznanie się z całością akt sprawy, w tym z okolicznościami zdarzenia, szkicem i dokumentacją fotograficzną, dokumentacją medyczną, zeznaniami świadków, ew. wnioskiem, jaki złożyła pokrzywdzona itd.

Jeśli natomiast chodzi o ewentualne rozłożenie orzeczonej kary grzywny na raty – to z kolei kwestia postępowania wykonawczego, Jeżeli wyrok nakazowy zostanie utrzymany i nikt się od niego nie odwoła, sad wezwie do jej uiszczenia w terminie 30 dni. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku (a w wyjątkowych przypadkach do 3 lat), licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie.

Na tej podstawie można wnosić o rozłożenie grzywny na raty (art. 49 kodeksu karnego wykonawczego).

Od czego więc należałoby zacząć? Od wglądu w akta sprawy..

O tym, jak napisać sprzeciw od wyroku nakazowego pisałam w artykule pt: Sprzeciw od wyroku nakazowego w postępowaniu karnym.

Zobacz też tutaj: „Wyrok. Nakaz. Co to znaczy”

{ 28 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Mirek 10 sierpnia, 2015 o 13:13

Witam serdecznie,
Wszystko jasne ale brakuje tutaj zakończenia wariantu najprostszego który mnie spotkał.
Otrzymałem wyrok nakazowy za przekroczenie prędkości w postaci grzywny plus jakieś opłaty.
Wszystko to z powodu opieszałości Straży Miejskiej Miasta Stołecznego.
Nie chcę już dochodzić dlaczego tylko chciałbym zapłacić i zapomnieć.
W pouczeniu napisane jest, że Wykonaniem prawomocnych wyroków zajmuje się sąd właściwy do miejsca zamieszkania. Minęło już ponad 2 miesiące a ja nic nie dostałem dodatkowego i zaczynam się zastanawiać co z tym robić.
Czy powinienem to zapłacić bez dodatkowych nakazów czy czekać na kolejny krok sądu?
Pozdrawiam

Monika Orlowska 17 września, 2015 o 06:59

Bardzo dziękuję za Pański komentarz.
Myślę, ze żaden wpis nie odpowie na wszystkie możliwe pytania. Nie jest to zresztą celem mojego blogu.
Ponadto w tym miejscu nie udzielam porad prawnych w indywidualnych sprawach. W celu uzyskania pomocy prawnej trzeba po prostu skontaktować się bezpośrednio z prawnikiem. Komentarze na blogu nie dają takiej możliwości.
W tym jednak przypadku mozna to pytanie potraktować nieco szerzej, bo wiele osób ma ten problem.

W przypadku wyroków nakazowych, jeśli ktoś zgadza się z treścią orzeczenia i chce zapłacić wymierzoną grzywnę to w terminie 7 dni od doręczenia wyroku obwiniony(a) NIE złoży sprzeciwu od wyroku nakazowego. W takim wypadku z sądu zostanie wysłane WEZWANIE do zapłaty należności. Zazwyczaj wysyłane są w terminie 3-4 miesięcy od pierwszego pisma. Sa w nim wszystkie dane tyczące wpłaty – w tym kwota i nr konta. Od dnia otrzymania w/w wezwania obwiniony(a) ma termin 30dni do uregulowania należności.

Łukasz 3 października, 2015 o 11:43

Witam.
Mam do Pani pytanie: Czy sprzeciw od wyroku nakazowego trzeba uazasadniac? Ponieważ widziałem wiele wniosków na których jest dodatkowe uzasadnienie, ja złożyłem bez takowego uzasadniena. Może przytoczę po krótce moją sprawę. Miałem kolizję drogową, z autem wyjezdzającym z ulicy podporządkowanej (ja jechałem główną prosto przez skrzyżowaie). Policjanci przybyli na miejsce stwierdzili moją winę, ponieważ rzekomo wyprzedzałem na skrzyżowaniu skręcający w prawo autobus (tak twierdził pan z drugiego auta, które we mnie wjechało). Nie przyjąłem mandatu, a sprawa miała zostać skierowana do sądu. Jednak po kilku dniach policja stwierdziła, że faktycznie sprawcą mandatu był pan wyjeżdzający z ulicy podporządkowanej i ukarała go mandatem karnym. Natomiast mnie postanowili równiez ukarać mandatem na podstawie zeznań tamtego kierowcy za rzekome wyprzedzanie na skrzyżowaniu. Nie przyjąłem mandatu. Teraz otrzymałem wyrok nakazowy z wyrokiem 500zł i 100zł kosztów. Złożyłem sprzeciw. Jak ocenia Pani moje szanse na kolejnej rozprawie. Dodam że jechałem sam oraz drugi pan również jechał sam, na miejscu nie było innych świadków ani zapisu z monitoringu. Pozdrawiam

Władysław 16 grudnia, 2015 o 17:02

Witam,
otrzymałem wyrok nakazowy , za nie wskazanie sprawcy wykroczenia drogowego /przekroczenie prędkości 62km/h/. Grzywna w wysokości 500,00 PLN+ 50,00 koszty. Czy odwołanie się od wyroku w tym przypadku ma sens.

Z poważaniem
Władysław

Monika Orlowska 16 grudnia, 2015 o 18:01

Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za kontakt i dzielenie się ze mną i Czytelnikami swoimi doświadczeniami. Proszę jednak nie oczekiwać, że ocenię Państwa szanse na sukces w danej sprawie, czy też udzielę porady prawnej:)
Na blogu nie udzielam porad prawnych, po prostu nie ma takiej możliwości. Aby uzyskać pomoc prawną musicie się Państwo skontaktować z wybranym radcą prawnym lub adwokatem BEZPOŚREDNIO. Zadzwonić, wysłać e-mail, przedstawić się, spotkać się w kancelarii, umożliwić zapoznanie się z dokumentami, z aktami sprawy itd.
Pozdrawiam serdecznie.

stanislawa 28 marca, 2016 o 08:43

dostalam wyrok nakazowy jak sie nie odwolam czy bendzie sprawa

Krystian 11 sierpnia, 2016 o 09:32

Witam dostalem wyrok nakazowy w ktorym jest dokladnie napisane”wymierza obwinionemu kare 1 miesiac ogranicznie wolnosci z obowiazkiem nieodplatnej pracy na cele spoleczne 40 goodz” . Co to oznacza ?? . Z gory dziekuje i pozdrawiam.

Monika Orlowska 12 sierpnia, 2016 o 10:26

W uproszczeniu – oznacza to obowiązek wykonywania przez okres 1 miesiąca pracy, w wym. 40 godzin, w miejscu, gdzie zostanie Pan skierowany. Zazwyczaj są to prace na rzecz lokalnej społeczności – realizowane w schroniskach, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, czasem prace porządkowe na rzecz gminy itp.

Janusz 24 października, 2016 o 18:50

Witam!

Dostałem wyrok nakazowy za spowodowanie uszkodzenia pojazdu oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia. czy w takim wypadku ubezpieczyciel samochodu uszkodzonego może ode mnie żądać zwrotu kosztów naprawy ?
Powiem szczerze nie przyznaję się do winy pomimo dwóch świadków którzyn ponoć widzieli zajście, ale grzywna to parę groszy a chcę miec spokój.

ennm 14 listopada, 2016 o 20:29

Witam, dostałem nakaz zapłaty 200 zł plus koszty 80 z Sądu do spraw wykroczeń dz. windykacji.
Nie ma imienia Sędziego ani odpisu wyroku, nie ma tez adnotacji o możliwości jakiegokolwiek odwołania..
Co to za stwór prawny..?

aneta 18 listopada, 2016 o 17:48

Witam. Chcialam zapytac czy warto skladac sprzeciw wobec wyroku nakazowego w sytuacji mojego taty. Otoz 3 czerwca 2016 r zlekcewazyl znak dotyczacy zakazu wjazdu dla samochodow powyzej 16 t. Dodam ze wjazd byl docelowy do firmy w sprawie rozladunku towaru. Otrzymal wyrok nakazowy 100 zl. I 80zl kosztow sadowych ani slowa o punktach karnych. W uzasadnieniu podano ze nie posiadal zezwolenia urzedu miasta na wjazd na ta ulice. Dodam ze to jedyny mozliwy dojazd do firmy do ktorej moj tata musial dojechac. Chcialam sie dowiedziec jak wyglada to z pkt widzenia innej osoby oraz co z tymi pkt karnymi sa czy ich nie ma. Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz

Marek 7 lutego, 2017 o 10:01

Dzień dobry Czy po zapadnieciu wyroku nakazowego mogę się od niego odwołać jako osoba pokrzywdzona ?W trakcie postępowania przygotowawczego nie złożyłem wniosku o naprawienie szkody a była to kradzież kół samochodowych na sumę 3 tys. ?

Monika Orlowska 7 lutego, 2017 o 20:54

Szanowny Panie, sprzeciw przysługuje oskarżonemu i oskarżycielowi. Jeżeli to nie Pan kierował akt oskarżenia i nie złożył Pan oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego, to nie przysługuje Panu prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli jednak ta sytuacja ma miejsce, a wyrok się uprawomocni, to będzie Pan mógł dochodzić naprawienia szkody w postępowaniu cywilnym. I powiem Panu, że wiele osób chwali sobie ten właśnie tryb, tj w postępowaniu cywilnym, a nie – karnym:). Co do szczegółów musiałabym jednak zobaczyć akta sprawy.

marta 25 kwietnia, 2017 o 07:48

Witam serdecznie.Swietny artykul.Mam dwa pytanka odnosnie wyroku nakazowego,jesli dostalabym odpowiedz bede wdzieczna.1-pokrzywdzeni wniesli zawiadomienie na Policje i to komenda kierowala wniosek o ukaranie z art 107 kw.czy „pokrzywdzeni” beda wystepowac w charakterze swiadkow czy beda na miejscu oskarzyciela,czy bedzie tam przedstawiciel Policjii?2-dowody w postaci nagran audio z dyktafonu musze okazac Sadowi wczesniej czy np przepytujac swiadka moge poprosic o dolaczenie jako dowodu na mowienie nieprawdy w trakcie trwania rozprawy(wiadomo nie chce zeby swiadkowie wiedzieli ze mam kontrargumenty)?dzikuje

Monika Orlowska 28 czerwca, 2017 o 20:26

Dziękuję Pani.
Uprawnienia, o które Pani pyta przysługują oskarżycielowi posiłkowemu. Pokrzywdzony ma 7 dni na zgłoszenie sądowi, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Więcej można przeczytać o tym tutaj: http://apelacja-blog.pl/oskarzyciel-posilkowy/

Marcin 20 czerwca, 2018 o 09:52

Witam dostalem wyrok nakazowy z art209par 1a k.k sad skazal mnie ma ograniczenie wolnosci na okres 3miesiecy i dodatkowo na prace spoleczne. Prokurator wniosl sprzeciw od wyroku i chce by sad rozpoznal sprawe na zasadach ogolnych. Co bedzie sie teraz dzialo wiem ze wyrok nakazowy traci moc jaki moze byc kolejny wyrok sadu czy sad musi w tej sprawie pozbawic mnie wolnosci ???? Prosze o odpiwiedz nie wiem co robic

Monika Orlowska 20 czerwca, 2018 o 18:50

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktu z praktykującym w pobliżu Pana miejsca zamieszkania adwokatem lub zajmującym się prawem karnym radcą prawnym. Zawsze wygodniej, gdy można osobiście porozmawiać. Konieczne jest także zapoznanie się ze sprawą.
Jeżeli chciałby Pan skorzystać z mojej pomocy prawnej – zapraszam do kontaktu przez adres e-mail: kancelaria@radca-sandomierz.pl Moja pomoc jest odpłatna.Pozdrawiam serdecznie.

Artur 24 lipca, 2018 o 12:14

Witam,
otrzymałem wyrok nakazowy za spowodowanie kolizji drogowej z czym się nie zgadzam. Czy sprzeciw muszę złożyć osobiście czy może to zrobić adwokat który ma moje pełnomocnictwo? Pozdrawiam serdecznie.

Krzysztof 24 września, 2018 o 16:23

Witam . Mam pytanie a mianwicie wystawion za mna list gonczy i wydano jakis wyrok za nie zaplacenie grzywny i jezeli terza ureguluje ta grzywna sad uchyli kare i list gonczy ? Pozdrawiam

Ola 13 października, 2018 o 18:29

Witam moje pytanie jest takie iż okradł mnie sosiad winę z akt sprawy tak wychodzi iż prokurator wysłał zawiadomienie do sąndu iż długo nie dostawałam wezwania do sąndu zadzwoniłam dowiedziałam się że został skazany na sprawie nakazowej i na maja szkodę uznali że ma odac mi kasę którą ukradł problem polega na tym że nie poinformowali mnie o wyroku i nie mogę dostać wyroku a co w tym najlepsze sąnd uznał go winnym i nakazał odac kasę a żebym ja odzyskała muszę założyć mu sprawę cywilną może mi to ktoś wytłumaczyć o co Kaman

kamil 10 stycznia, 2020 o 13:51

witam
dostałem wyrok nakazowy za jazdę po alkoholu
na 3lata zabrana prawo jazdy prace społeczne i 5 tys grzywny
jeśli odwołam się od tego wyroku to czy istnieje szansa na inny wyrok ?

Małgorzata 10 września, 2020 o 09:54

Wyrok nakazowy sądu za uderzenie auta w czasie parkowania. Czy po uznaniu wyroku i dokonaniu wpłaty coś jeszcze kozę się wydarzyć? Poszkodowany może skarżyć mnie dalej? Czy sprawę kosztów naprawy aut rozstrzygnie ubezpieczyciel?

Jan 7 sierpnia, 2021 o 09:09

Witam Panią i przedkładam pytanie : otrzymałem Wyrok Nakazowy za czyn popełniony z art.178a par. 1 kk w zw. z
art. 33 par. 1 i 3 kk za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 0,98 mg/l, za co skazano mnie na karę 5-u lat zakazu prowadzenia pojazdów , 200 stawek dziennych x 20 zł, 8000zł. na rzecz Funduszu pomocy, oraz koszty sądowe w wysokości 580,22 zł.
Moje pytanie brzmi następująco: czy zatarcie skazania w/w wyroku nastąpi po roku czasu od wpłaty kwoty ?
A co z zakazem prowadzenia pojazdów ?
Czy jest możliwe skrócenie tego czasu ?
Dziękuję za uwagę – proszę o odpowiedź i pozdrawiam Panią.

Monika Orlowska 7 sierpnia, 2021 o 14:45

Dzień dobry Panu, dziękuję za komentarz. W celu skorzystania z porady prawnej zapraszam do kontaktu bezpośrednio na firmowy adres e-mail: poczta@orlowskam.com lub telefonicznie – pod nr tel. 530 892 582
Po uzyskaniu od Pana niezbędnych informacji, w tym danych osobowych, szczegółów zdarzenia, skanu wyroku, a także zaksięgowaniu uzgodnionej płatności będę mogła udzielić porady prawnej.
Pozdrawiam serdecznie!!

Tomasz 31 marca, 2022 o 17:29

Dzień dobry
Jestem pokrzywdzonym w wypadku drogowym. Dostałem odpis wyroku nakazowego. Zasądzono karę grzywny oraz obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez zapłatę na moją rzecz śmieszna kwotę 2 tys. zł.
Czy nie odwołując się, mogę w następnej sprawie cywilnej domogac większego zadośćuczynienia? Czy muszę się teraz odwołać od zasądzonej kwoty?
Pozdrawiam

Monika Orlowska 1 kwietnia, 2022 o 01:34

Dzień dobry.
Co do zasady – orzeczenie w postępowaniu karnym oznaczonej kwoty pieniężnej, tytułem naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub nawiązki nie stanowi przeszkody do dochodzenia pozostałej części (której ta orzeczona w postępowaniu karnym kwota nie pokrywa) w postępowaniu cywilnym.
Zgodnie z art. 46 § 3. kodeksu karnego orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie art. 46 § 1 k.k. albo nawiązki na podstawie art. 46 § 2 k.k. nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.
I zgodnie z przepisem art. 415 § 2. kodeksu postępowania karnego – Jeżeli orzeczony obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązka orzeczona na rzecz pokrzywdzonego nie pokrywają całej szkody lub nie stanowią pełnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, pokrzywdzony może dochodzić dodatkowych roszczeń w postępowaniu cywilnym.
Oznacza to (odpowiadając na Pana pytanie), że nie ma bezwzględnej konieczności podważania wyroku karnego tylko z tego powodu, że orzeczona kwota odszkodowania jest zbyt niska. Zwłaszcza, ze – jak Pan zauważył – sam wyrok zaznacza, że to tylko częściowe naprawienie szkody. On (wyrok w sprawie karnej) stanowi bazę – ustalenie sprawcy, winnego, od którego można potem dochodzić konkretnych roszczeń w postępowaniu cywilnym.
Zawsze jednak zachęcam skonsultować szczegóły sprawy z kompetentnym prawnikiem, aby potem nie było problemów na przykład z ustaleniem stopnia przyczynienia.
Pozdrawiam.

Janina 31 lipca, 2023 o 12:06

A co jesli otrzyma sie wyok nakazowy, kara maksylamna 200 dziennych stawek, orzeczona kwota do zaplaty. Taki wyrok wydaje sie gdy wina jest weidentna i nie budzi zastrzezen. Ok, zgoda, jestem osobą niekaraną, szkoda jest nieduża na parkingu, chciałam miec to za sobą i nie planowałam wnoszenia sprzeciwu. I nagle dzisiaj otrzymałam pismo,ze oskrażyciel wniósł sprzeciw. CO teraz? WIem,że odbędzie się normalne postepowanie, wyrok nakazowy nie zobowiazuje sędziego, ale dostałam karę, wiec co teraz? O co chodzi oskarzycielowi? O podniesienie kary? No bo skoro się nie zgodził z wyrokiem nakazowym to znaczy,ze nie wystarcza mu ani orzeczenie winy, ani skazanie pracowomocnym wyrokiem ani kara jaką mi wymierzono. .Nie ukrywam,ze liczyłam na warunkowe umorzenie z racji niskiej wartosci szkody i bycia osobą niekaraną ale skoro sprzeciwili się wyrokowi nakazowemu to nie zgodzą się tym bardziej na żadne ustalenia.

Monika Orlowska 1 sierpnia, 2023 o 09:05

Dziękuję bardzo za Pani komentarz i podzielenie się swoimi rozterkami.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub via e-mail, jesli chciałaby Pani skorzystac z mojego wsparcia prawnego.
Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 2 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: