16
gru

Kasacja w sprawach karnych sporządzona przez radcę prawnego

Dziś zwrócono się do mnie z prośbą o sporządzenie kasacji w sprawie karnej. Odpowiedziałam, że bardzo chętnie, jednak proszę powiedzieć w czyim imieniu byłaby to kasacja.

Dlaczego to ważne? Bo do lipca 2015 roku radca prawny może wnieść kasację w imieniu strony innej, niż oskarżony.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego z kasacją mogą wystąpić jedynie strony. Przy czym, jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, to powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym.

Radca prawny nie może być (jeszcze przez kilka miesięcy) obrońcą oskarżonego w sprawie karnej. Z tego względu, aktualnie, w imieniu oskarżonego kasację w sprawie karnej może sporządzić jedynie adwokat. Wyjątkiem od tej reguły są podmioty wyżej wymienione, tj. prokurator, Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich albo Rzecznik Praw Dziecka.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: