15
gru

Do 300 000,00 zł na pomoc tłumacza języka migowego, pomoc prawną i psychologiczną dla świadków i ich najbliższych

msRuszył otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2016. Zadanie dotyczy udzielania pomocy świadkom i ich najbliższym w postępowaniu karnym.

Obejmować ma:

1) Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
2) Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
3) Pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu.

Wśród kosztów kwalifikowanych jest wynagrodzenie dla koordynatora projektu i osób pierwszego kontaktu.

Maksymalna kwota dotacji to 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych). Jednak jeden i ten sam podmiot może realizować zadanie na terenie jednego lub kilku województw. W takim przypadku w każdym z województw należy złożyć osobną ofertę.
Wymagane jest pieniężne współfinansowania realizacji zadania w wysokości minimum 5% wnioskowanej kwoty dotacji. Kwota współfinansowania może być pomniejszona o (maksymalnie) 30%, jeżeli podmiot składający ofertę wykaże, że wykorzysta nieodpłatnie na realizację zadania posiadany zasób rzeczowy, lokalowy lub kadrowy.

Do konkursu nie mogą przystąpić osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przeznaczony jest dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji.

Termin zgłoszeń upływa 30 grudnia 2015 r.

TU znajdziecie link do ogłoszenia o konkursie i wymaganych dokumentów.

Zachęcam – warto.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki | umowanajmu.info 15 grudnia, 2015 o 23:17

Oby środki zostały wykorzystane w sposób efektywny. Chociaż sam mam mieszane uczucia co do celowości istnienia takich programów.

Karolina 27 stycznia, 2016 o 11:07

popieram inicjatywy poszukawania takiego tłumacza

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: